قرارداد اجرایی دوره های آموزشی (ویژه مدیران)

در صورتی که موضوع قرارداد، ارائه خدمات آموزشی ویژه مدیران است، طرفین می‌توانند از نمونه قرارداد فوق استفاده نمایند.

قیمت : 100,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :