قرارداد تجزیه‌ و تحلیل و طراحی کلی نظام آمارهای ثبتی

در صورتی که موضوع قراردادی تجزیه‌وتحلیل و طراحی کلی نظام آمارهای ثبتی کشور است، طرفین آن می‌توانند از نمونه قرارداد فوق استفاده نمایند.

قیمت : 100,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :