قرارداد آموزش کاربری، رفع اشکال، صحت عملکرد و پشتیبانی نرم افزار

در صورتی که موضوع قرارداد، آموزش کاربری، رفع اشکال و پشتیبانی نرم‌افزار است، طرفین آن می‌توانند از نمونه قرارداد فوق استفاده نمایند.

قیمت : 100,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :