قرارداد خرید و فروش اینترنتی کارگزاری سهام

در صورتی که کارگزار بورس و مشتری آن در پی انعقاد قرارداد خرید و فروش اینترنتی کارگزاری سهام هستند می‌توانند به نمونه قرارداد مذکور رجوع نمایند.

قیمت : 50,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32