قرارداد خرید و فروش اینترنتی کارگزاری سهام

در صورتی که کارگزار بورس و مشتری آن در پی انعقاد قرارداد خرید و فروش اینترنتی کارگزاری سهام هستند می‌توانند به نمونه قرارداد مذکور رجوع نمایند.

ثبت نام و سفارشی سازی فرم

کاربر گرامی در صورتی که تمایل به ویرایش متن سند و ثبت آن دارید، لطفا ثبت نام نمایید.

ثبت نظر :