دادخواست ابطال سند رسمی (موضوع سند ملک است)

در صورتی که در یک دعوای ملکی، شخصی تقاضای ابطال سند رسمی مالکیت را داشته باشد، می‌تواند از نمونه دادخواست فوق به عنوان الگو استفاده نماید.

قیمت : 50,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32