اظهارنامه تخلیه به علت واگذاری مورد اجاره از طرف مستاجر به غیر

در صورتی که مستاجر، مورد اجاره را بدون اذن مالک به دیگری واگذار کند، موجر یا مالک می‌تواند با ارسال اظهارنامه فوق تخلیه مورد اجاره را از مستاجر درخواست نماید.

قیمت : 50,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32