اظهارنامه پرداخت اجاره بها و اجرت المثل مورد اجاره

در صورتی که مستأجر با وجود استیفای منفعت از مورد اجاره، از پرداخت اجاره‌بهای آن امتناع نماید، موجر می‌تواند با ارسال اظهارنامه فوق مبالغ اجاره‌بها و اجرت‌المثل را مطالبه کند.

ثبت نظر :

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32