دادخواست دستور موقت (منع ادامه عملیات ساختمانی)

در صورتی که یکی از طرفین قرارداد انجام عملیات ساختمانی، در انجام تعهدات خود مرتکب تخلفاتی شود، طرف دیگر آن می‌تواند برای تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر منع ادامه عملیات، از نمونه دادخواست فوق استفاده نماید.

دستور موقت

 

1- دستور موقت به معنای دارسی فوری است یعنی چنانچه در امری تعیین تکلیف در آن فوریت داشته باشد دادگاه دستور موقت صادر می نماید .

2- درخواست دستور موقت می تواند پیش از طرح اصل دعوا باشد و می تواند همزمان با آن باشد .

3- مرجع رسیدگی دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد و اگر همزمان با  طرح دعوا درخواست داده شده باشد در همان مرجع رسیدگی می شود .

4- چنانچه اشکلاتی در جریان اجرای احکام یا اسناد لازم الاجرای اداره ثبت پیش آید مرجع رسیدگی به دستور دادگاهی است که حکم را اجرا می کند .

5- اگر موضوع درخواست در محلی غیر از دادگاهی باشد که صلاحیت رسیدگی به آن را دارد خواهان می تواند به آن دادگاه هم جهت درخواست دستور موقت نیز مراجعه نماید .

6-  خواهان باید دلایل خود را ضمیمه درخواست نماید و دادگاه با تعیین وقت و دعوت از طرفین به درخواست رسیدگی می کند . اما اگرلازم باشد بدون تعیین وقت و دعوت از طرفین به درخواست رسیدگی می کند .

تشخیص فوری بودن امر با دادگاه است .

 7- دستورموقت میتواند برای توقیف مال ، انجام کار یا منع کاری صادر شود .برای مثال چنانچه یکی از طرفین قرارداد انجام عملیات ساختمانی، در انجام تعهدات خود مرتکب تخلفاتی شود، طرف دیگر می تواند تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر منع ادامه عملیات را بنماید .

8- اگر قبل از اصل دعوا درخواست دستور موقت شده باشد باید ظرف 20 روز نسبت به اصل دعوادادخواست داده شود وگرنه با درخواست طرف مقابل دادگاه از دستور رفع اثر می نماید .

9- خواهان دستور موقت باید مبلغی را به عنوان خسارت احتمالی بابت خسارتهایی که ممکن است به طرف دعوا وارد شود بپردازد و اگر این کار را انجام ندهد دستور موقت صادر نمی شود .

10- دستور موقت بعد از ابلاغ قابل اجراست اما این امکان نیز هست که قبل از ابلاغ اجرا شود .

11-طرف دعوا نیز می تواند با دادن تامین مناسب از دستور موقت رفع اثر نماید .

12- اگر حقی برای خواهان دستور به اثبات نرسد ، اگر طرف دعوا ظرف یک ماه از ابلاغ رای نهایی برای مطالبه خسارت اقدامی ننماید ، دادگاه از مال توقیف شده رفع اثر خواهد کرد .

 13- باید توجه داشت دستور موقت قابل اعتراض ، تجدیدنظرخواهی و اعاده دادرسی نیست . اما با تجدیدنظرخواهی از اصل رای می توان به دستور موقت نیزاعتراض نمود . 

14- هزینه دستور موقت غیر مالی است .

15-  دستور موقت باید به تایید رییس حوزه قضایی برسد . البته در اینجا استثنایی وجود دارد . ماده 7 قانون حمایت خانواده صدور دستور موقت را منوط به تایید رئیس حوزه قضایی ندانسته است .

16 - دستور موقت با صدور رای بدوی مرتفع نمی شود حتی اگر علیه خواهان رای داده شده باشد . بلکه این دستور تا صدور رای نهایی به قوت خود باقی است مگر اینکه در مرحله تجدیدنظر فسخ شود .

کاربر گرامی جهت راهنمایی بیشتر یا سفارش دادخواست و لایحه می توانید با شماره تلفن های داتیکان 02166128073 و 02166128096 تماس حاصل نمایید .

ساره صادقی

 

 

 

 

 

 

 

قیمت : 30,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32