دادخواست اثبات صحت و اصالت وصیت نامه

در صورتی که شخصی، وصیت‌نامه عادی متوفی را در اختیار دارد اما دیگری منکر صحت مفاد آن است، ‌می‌تواند از نمونه دادخواست فوق برای اثبات صحت و اصالت وصیت‌نامه مذکور استفاده نماید.

قیمت : 30,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32