دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده 12 و صدور حکم مبنی بر دایر بودن ملک

در صورتی که شخص مالک ملکی با سوابق کشاورزی است، اما کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری  آن ملک را موات تشخیص دهد، می‌تواند از نمونه دادخواست فوق جهت ابطال رای کمیسیون و اثبات دایر بودن ملک موردنظر استفاده نماید.

قیمت : 30,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32