دادخواست ورود ثالث

در صورتی که در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، شخص ثالث نسبت به موضوع دعوا برای خود مستقلا حقی قائل است و یا دعوای مطروحه را موجب تضییع حق خود می‌داند، می‌تواند از نمونه دادخواست فوق برای ورود به دعوا استفاده کند.

ورود شخص ثالث

 

1 – در دعاوی که اشخاص در مراجع قضایی طرح می‌کنند طرفین دعوا خواهان و خوانده می‌باشند و دعوا بین این افراد در جریان خواهد بود.

2- اما در بعضی مواقع حضور شخص دیگری به جز خواهان و خوانده در دعاوی به چشم می‌خورد که به آن شخص ثالث گفته می‌شود.

3- وارد شدن شخص ثالث به دادرسی در دو حالت امکان پذیر است: اول اینکه شخص ثالث در موضوع دادرسی طرفین دعوا برای خود به شکل مستقل حقی قایل است. دوم اینکه خود را در محق شدن یکی از اصحاب دعوا ذینفع بداند. در حالت اول یعنی موقعی که شخص ثالث به شکل مستقل برای خود حقی قائل است وی در جایگاه خواهان قرار دارد و در دادخواستی که تنظیم می‌نماید باید نام خود را در قسمت خواهان بیاورد. و اگر خود را در محق شدن یکی از طرفین ذینفع بداند در جایگاه آن فرد قرار می‌گیرد. یعنی اگر خود را در محق شدن خواهان ذینفع بداند شخص ثالث نیز خواهان محسوب می‌شود و اگر خود را در محق شدن خوانده ذینفع بداند در جایگاه خوانده قرار می‌گیرد. لذا با مشخص شدن جایگاه شخص ثالث با وی همانگونه رفتار می‌شود.

4-  این دعوا می‌تواند به دلایل مختلف طرح شود. برای مثال اگر در دعوایی که بین خواهان و خوانده مطرح است و موضوع دعوا نیز الزام به تنظیم سند رسمی می‌باشد، اگر شخص ثالث نسبت به موضوع دعوا برای خود به طور مستقل حقی قائل شود یا دعوای مطروحه را مورد موجب تضییع حق خود بداند، می‌تواند در دعوا وارد شود.

5- در این حالت شخص ثالث می‌تواند تا قبل از پایان دادرسی وارد دعوا شود. فرقی نمی‌کند رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در دادگاه تجدیدنظر باشد. در هر دو صورت شخص ثالث می‌تواند وارد دعوا شود.

6- چنانچه شخص ثالث بخواهد وارد رسیدگی شود باید دادخواست تنظیم نماید و آن را به دفاتر خدمات الکترونیک تحویل دهد.

7- اگر پرونده در دادگاه بدوی باشد به همان جا ارسال می‌شود و اگر در دادگاه تجدیدنظر باشد به آن دادگاه ارسال می‌شود.

8- وقتی دادخواست مذکور به دادگاه مورد نظر می‌رسد زمان رسیدگی به دعوای اصلی به شخص ثالث نیز اعلام می‌شود. اما اگر زمان کافی وجود نداشته باشد دادگاه وقت رسیدگی را تغییر داده و به طرفین دعوا ابلاغ می‌کند.

9- اگر دادگاه تشخیص دهد دعوای شخص ثالث ارتباطی با دعوای اصلی ندارد دو دعوا را تفکیک کرده و به هر یک جداگانه رسیدگی می‌کند.

10- همچنین اگر دادگاه تشخیص دهد دعوای شخص ثالث برای تبانی و یا تاخیر رسیدگی طرح شده است در این حالت نیز دادگاه دو دعوا را تفکیک نموده و جداگانه به آنها رسیدگی می‌کند.

11- این دعوا می‌تواند مالی یا غیر مالی باشد و تابع دعوای اصلی است یعنی اگر دعوای اصلی مالی باشد این دعوا نیز مالی می‌باشد و اگر دعوای اصلی غیر مالی باشد دعوای ورود شخص ثالث نیز غیر مالی می‌باشد. دعوای مذکور می‌تواند در شورای حل اختلاف یا دادگاه رسیدگی شود.

12- حکمی که در این خصوص صادر می‌شود قابل تجدیدنظر است.

 

کاربر گرامی جهت مشاوره و راهنمایی بیشتر یا سفارش دادخواست و لایحه می‌توانید با شماره تلفن‌های داتیکان 02166578430 و 02166128096 تماس حاصل نمایید.

ساره صادقی

 

 

 

 

 

 

 

                       

قیمت : 30,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :