دادخواست ابطال رای داور

در صورتی که یکی از طرفین قرارداد داوری، تقاضای ابطال رای صادره از جانب داور را دارد، می‌تواند از نمونه دادخواست فوق استفاده نماید.

داوری

 

1 – تمام افرادی که می توانند اقامه دعوا کنند ، می توانند دعوای خود را به جای دادگاه به داوری ارجاع دهند . قوانین داوری در قانون آیین دادرسی مدنی آورده شده است .

2 – ارجاع دعوا به داوری می تواند قبل از طرح در دادگاه یا حتی بعد از آن باشد .

3 – طرفین دعوا می توانند هم خودشان داورانشان را انتخاب کنند و هم انتخاب داور را به دادگاه یا شخص ثالثی بسپارند .

4 – اگر طرفین قرارداد متعهد شده باشند که داور تعیین کنند اما هنگام بروز اختلاف نخواهند یا نتوانند در تعیین داوری تراضی نمایند و تعیین داور نیز به دادگاه یا شخص ثالثی محول نشده باشد ، یک طرف می تواند داور خود را تعیین کند و برای طرف مقابل اظهارنامه ارسال کرده و از وی بخواهد تا داور خود را تعیین کند . طرف مقابل ظرف ده روز باید داور خود را معین کند واگر چنین نکند ذینفع می تواند برای انتخاب داور به دادگاه مراجعه کند .

5 – این اتفاق زمانی که داور یکی از طرفین فوت شود یا استعفا نماید و طرفی که داورش فوت شده یا استعفا داده نخواهد جانشینی برای او تعیین کند هم می افتد . یعنی طرف مقابل می تواند با ارسال اظهارنامه از وی بخواهد تا جانشینی برای داور خود انتخاب نماید .

6 – این موضوع زمانی هم که تعیین داور به شخص ثالثی واگذار شده و وی نخواهد یا نتواند تعیین داور نماید نیز اتفاق می افتد .

7 – اگر در قرارداد داوری انتخاب داور به دادگاه واگذار شده باشد اما دا گاه معینی انتخاب نشده باشد ، دادگاه صلاحیتدار دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد .

8 – اگر طرفین برای داوری بر شخص خاصی توافق کنند و آن شخص نخواهد یا نتواند داوری کند و طرفین بر داور دیگری نیز به توافق نرسند رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود .

9 – بعضی اشخاص را نمی توان به عنوان داور انتخاب کرد حتی اگر طرفین بر آن تراضی کنند :

الف – اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند .

ب – افرادی که به دلیل حکم دادگاه از داوری محروم شده اند .

ج – قضات و کارمندان اداری که در محاکم مشغول به کار هستند .

10 – در مواردی که انتخاب داور توسط دادگاه انجام می گیرد ، دادگاه نمی تواند بعضی از افراد را به عنوان داور انتخاب نماید . اما اگر طرفین در مورد این اشخاص با هم تراضی کنند دادگاه می تواند آنها را به عنوان داور انتخاب نماید . افراد مذکور در ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی نام برده شده اند .

11 – بعد از اینکه داور تعیین می شود طرفین نمی توانند آنان را عزل کنند مگر با توافق هر دو طرف .

12 – بعضی دعاوی قابل ارجاع به داوری نمی باشند :

الف – دعوای ورشکستگی .

ب – دعوای راجع به اصل نکاح ، فسخ نکاح ، طلاق و نسب .

13 – در بعضی موارد نیز داوری از بین می رود :

الف – با توافق کتبی طرفین دعوا .

ب – با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا .

13 – مدت داوری را طرفین تعیین می کنند اما اگر آنها مدتی را معین نکرده باشند مدت داوری سه ماه لحاظ می شود . این مدت هم با توافق طرفین قابل تمدید است .

14 – اگر دو طرف قسمتی یا تمام رای داوری را رد کنند ، رای در آن قسمت بلااثر خواهد بود .

15 – رای داوری در مواردی باطل بوده و نمی توان آن را اجرا کرد :

الف – رایی که صادر شده مخالف با قوانین موجد حق باشد .

ب – داور نسبت به مطلبی رای داده که موضوع داوری نبوده .

ج – داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر کرده باشد . در این مورد تنها آن بخشی که خارج از حدود اختیارات صادر شده ابطال می شود .

د -  رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد .

ه – رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد .

ی – رای به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده اند .

و – قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد .  

16 – در صورتی که یکی از موارد مذکور در شماره قبل اتفاق بیافتد هر یک از طرفین می توانند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ از دادگاهی که دعوا را به داوری ارجاع کرده یا صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد ، حکم به بطلان رای داوری را بخواهد . دادگاه به موضوع رسیدگی کرده و حکم لازم را صادر می نماید . در این مدت رای داور متوقف خواهد ماند .

17 – اگر درخواست ابطال رای در مدت مذکور صورت نگیرد و بعد از آن انجام شود دادگاه قرار رد درخواست را صادر می نماید و این قرار قطعی می باشد .

18 – در صورت اعتراض به رای داوری ، این اعتراض مانع اجرای رای داور نیست مگر اینکه دلایل اعتراض قوی باشد ، که در این صورت تا پایان رسیدگی و صدور حکم قطعی ، دادگاه قرار توقف اجرای رای داوری را صادر می نماید . در این حالت ممکن است از معترض به رای داوری تامین مناسب گرفته شود .

19 – پس از صدور رای داوری و ابلاغ آن محکوم علیه باید ظرف مدت بیست روز رای را به اجرا درآورد ، در غیر این صورت  محکوم له می تواند به دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مراجعه کرده و تقاضای صدور برگ اجرایی نماید .

کاربر گرامی جهت راهنمایی بیشتر یا سفارش دادخواست و لایحه می توانید با شماره تلفن های داتیکان 02166128073 و 02166128096 تماس حاصل نمایید .

ساره صادقی

 

قیمت : 20,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32