فرم دادخواست مراجع حل اختلاف کار

در صورتی که مشمولین قانون کار اعم از کارگر و کارفرما جهت رسیدگی به دعاوی و اختلافات ناشی از کار، قصد طرح دعوا در مراجع حل اختلاف کار را دارند، می‌توانند از نمونه دادخواست فوق استفاده نمایند.

قیمت : 30,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :