پرونده جبران خسارت ناشی از نشست آب به ساختمان مسکونی

در صورتی که به علت نشت آب از لوله فاضلاب و نشست آب به ساختمان مسکونی، خسارتی به شخصی وارد شود، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق با شیوه درخواست جبران خسارت وارده و نحوه رسیدگی به آن در دادگاه‌ها آشنا شود.

قیمت : 30,000 تومان

خرید و دانلود