شکواییه جرم موضوع مواد 1-3-8 و 12 قانون جرایم رایانه ای

در صورتی که شخصی به صورت غیرمجاز به داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای دست پیدا کرده و اقدام به حذف یا ربودن اطلاعات نماید، مرتکب جرم رایانه‌ای شده و با استفاده از نمونه شکواییه فوق می‌توان تعقیب و مجازات وی را تقاضا کرد.

قیمت : 40,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :