پرونده دادخواست ابطال بخشنامه شماره 2294496-20/2-1394/5/17 وزیر نفت (دیوان عدالت اداری)

در صورتی که شخصی تقاضای ابطال مصوبات یا تصمیمات وزیر یا مأموران واحدهای دولتی را داشته باشد، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق با فرآیند رسیدگی به این شکایات و صدور حکم در دیوان عدالت اداری آشنا شود.

قیمت : 30,000 تومان

خرید و دانلود