قرار بازداشت موقت

در صورتی که امارات و قرائن کافی برای توجه اتهام به متهم وجود داشته و جرم ارتکابی از جرایم احصا‌شده در قانون آیین دادرسی کیفری باشد، قرار بازداشت موقت صادر می‌شود. می‌توانید نمونه قرار مذکور را در این قسمت مشاهده نمایید.

قیمت : 50,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32