فرم دادخواست اعتراض مودی مالیاتی

در صورتی که مودی مالیاتی نسبت به تصمیمات اداره امور مالیاتی درخصوص تشخیص و مطالبه مالیات یا عوارض ارزش‌افزوده اعتراضی داشته باشد، می‌تواند با تکمیل فرم اعتراض مودی، از اداره مذکور درخواست رسیدگی مجدد نماید.

قیمت : 50,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32