قرارداد خرید خدمات هنری (فیلم سینمایی)

در صورتی که تولیدکنندگان فیلم سینمایی اعم از تهیه کننده و کارگردان در پی انعقاد قراردادی با موضوع خرید خدمات هنری و سینمایی هستند، می‌توانند از نمونه قرارداد فوق استفاده نمایند.

قیمت : 50,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :