print-icon

دادخواست فسخ نکاح (به علت عنن زوج)

در صورتی که بعد از عقد نکاح معلوم شود زوج مبتلا به بیماری عنن بوده است، زوجه می‌تواند فسخ عقد نکاح را با استفاده از نمونه دادخواست فوق از دادگاه تقاضا کند.

فسخ نکاح

 

1 - عقد نکاح به سه طریق منحل می شود : طلاق ، فسخ و بذل مدت . که در این نوشتار در مورد فسخ نکاح صحبت خواهد شد .

2- فسخ نکاح هم از طرف مرد و هم از طرف زن قابل اجرا می باشد .

3 – فسخ نکاح هنگامی ایجاد می شود که عیوبی در مرد یا زن وجود داشته باشد یا به وجود آید ، در این حالت هر یک از زوجین می تواند جهت فسخ نکاح اقدام نماید .

4 – چنانچه عیوب زیر در مرد وجود داشته باشد زن می تواند جهت فسخ نکاح اقدام کند :

الف ) خصاء که عارضه ای است مربوط به اخته شدن مرد .

ب) عنن که عارضه ای است در ناتوانی مرد در نعوظ .

ج ) مقطوع بودن آلت تناسلی مرد .

5 – چنانچه عیوب زیر در زن وجود داشته باشد مرد می تواند جهت فسخ نکاح اقدام نماید :

الف ) قرن که استخوانی است در فرج و مانع جماع می شود .

ب ) جذام .

ج ) برص که نوعی بیماری پوستی است .

د ) افضاء که یکی شدن مجرای بول و حیض است .

ه ) زمین گیری .

ی ) نابینایی از هر دو چشم .

6 – مرد در صورتی می تواند فسخ نکاح کند که عیوب زن در زمان عقد نکاح موجود باشد .

7 – اگر مرد بعد از عقد نکاح دچار جنون یا عنن شود زن می تواند جهت فسخ اقدام کند . اما اگر زن بعد از عقد نکاح مجنون شود مرد نمی تواند عقد را فسخ نماید .

8 – چنانچه زوجین از عیوب طرف مقابل آگاه بوده اند و با این حال اقدام به عقد نکاح کنند دیگر نمی توانند عقد را فسخ نمایند .

9 – اگر زوج بعد عقد نکاح مبتلا به بیماریهای مقاربتی گردد زوجه می تواند از نزدیکی با او خودداری کند اما این موضوع باعث نمی شود تا نفقه اش ساقط شود .

10 – علاوه بر موارد ذکر شده چنانچه صفت خاصی در طرف شرط شده باشد اما پس از عقد معلوم شود طرف فاقد آن شرط است برای فرد مقابل حق فسخ ایجاد می شود و فرقی نمی کند که این شرط در عقد ذکر شده باشد یا اینکه به صورت شفاهی بیان شده باشد.

11 – همچنین است اگر کسی طرف دیگر را فریب دهد مثلا صفت یا شرایط خاصی را مطرح نماید در صورتی که دارای آن صفت یا شرایط نمی باشد . فرق این مورد با مورد بالا در این است که در مورد قبلی طرف قصد فریب ندارد و حتی خودش نیز تصور می کند آن شرط را دارد اما در این مورد فرد می داند صفت و شرایط مذکور را ندارد و قصد فریب طرف را دارد .

12 – خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که اختیار فسخ را دارد بعد از اطلاع از علت فسخ نسبت به فسخ نکاح اقدام نکند اختیارش ساقط می شود . البته فرد باید نسبت به این موضوع آگاه باشد که حق فسخ دارد و اعمال این حق فوری است . تشخیص مدتی که برای استفاده از خیار فسخ لازم است بستگی به نظر عرف و عادت دارد .

13 – در مورد مهریه باید گفت اگر قبل از نزدیکی عقد نکاح ، فسخ شود به زن مهریه تعلق نمی گیرد مگر اینکه علت فسخ عنن باشد که در این صورت زن مستحق نصف مهریه است . چنانچه فسخ نکاح بعد از نزدیکی زوجین واقع شود زوجه مستحق مهرالمسمی می باشد .

14 – برای فسخ نکاح نیز مانند طلاق باید به دادگاه مراجعه شود ، دادگاه با بررسی موضوع حکم مقتضی صادر می نماید . همچنین فسخ نکاح نیز مانند طلاق باید به ثبت برسد اما این مورد مانند طلاق نیست که نیازی به شهود باشد و زن در حالت نفاس و حیض نباشد .

15 – زن در صورت فسخ نکاح نیز مانند طلاق باید عده نگاه دارد .

16 – فسخ نکاح هم در عقد دائم قابل فرض است هم در عقد منقطع .

کاربر گرامی جهت راهنمایی بیشتر یا سفارش دادخواست و لایحه می توانید با شماره تلفن های 02166128073 و 02166128096 تماس حاصل نمایید .

ساره صادقی

ثبت نظر :