دادخواست مطالبه خسارت (ضرر و زیان ناشی از تخریب)

در صورتی که بر اثر انجام عملیات ساختمانی، به املاک مجاور خساراتی وارد شود، متضرر می‌تواند با استفاده از نمونه دادخواست فوق جهت مطالبه ضرر و زیان ناشی از تخریب و مطالبه خسارات وارده اقدام نماید.

قیمت : 50,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :