دادخواست دستور فروش ملک مشاع

در صورتی که شرکای ملک مشاع غیر قابل افراز، متقاضی فروش ملک هستند می‌توانند از نمونه دادخواست دستور فروش ملک مشاع استفاده نمایند.

قیمت : 50,000 تومان

خرید و دانلود

12 دی 1396
احمدرضا رهبر عالم

دادخواست دستور فروش ملک مشاع پاسخ

28 آبان 1395
حسین قطبی

پاسخ

ثبت نظر :

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32