درخواست بازداشت پلاک ثبتی

در صورتی که شخصی  از دیگری طلبی دارد می‌تواند  با استفاده از نمونه درخواست فوق، بازداشت پلاک ثبتی متعلق به  بدهکار را جهت استیفای طلب خود از اداره اجرای اسناد رسمی درخواست نماید.

 

قیمت : 30,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :