درخواست کسر حقوق بدهکار از طریق اجرای اسناد رسمی

در صورتی که شخصی از دیگری طلبی دارد می‌تواند با استفاده از نمونه درخواست فوق، کسر و بازداشت حقوق بدهکار را جهت استیفای طلب خود از اداره اجرای اسناد رسمی مطالبه نماید.

در صورتی که شخصی از دیگری طلبی دارد می‌تواند با استفاده از نمونه درخواست فوق، کسر و بازداشت حقوق بدهکار را جهت استیفای طلب خود از اداره اجرای اسناد رسمی مطالبه نماید.

به موجب آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا بدهکار می‌تواند جهت استیفای طلب خود اموالی از بدهکار را متناسب با دین مربوطه معرفی نماید. به موجب ماده 83 آیین‌نامه، از حقوق و مزایای کارکنان ادارات، سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و شرکت‌ها و نهادها و بنیادها و بنگاه‌های خصوصی و نظایر آن در صورتی که دارای کسان واجب‌النفقه باشند ربع و الا ثلث توقیف می‌شود.

می‌توانید فایل word نمونه درخواست کسر حقوق بدهکار را از این قسمت دانلود نمایید.

ثبت نظر :