شکواییه عضوگیری شرکتهای هرمی

در صورتی که موسسان شرکت‌های هرمی با اغوای افراد اقدام به عضوگیری برای شرکت نموده و از ایشان حق عضویت دریافت نموده باشند، فرد متضرر می‌تواند از نمونه شکواییه فوق برای شکایت از عضوگیری شرکت‌های هرمی استفاده نماید.

قیمت : 50,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32