پرونده تصرفات شهرداری در ملک بدون رعایت تشریفات قانونی (تجدیدنظر)

در صورتی که ملکی در طرح‌های تعریضی شهرداری قرار دارد، شهرداری مکلف است برای تصرف در آن تشریفات قانونی را رعایت نماید. چنانچه بدون رعایت تشریفات قانونی عمل کند، زیان‌دیده (مالک) می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق علیه شهرداری در مراجع قضایی طرح دعوا نماید.

ناشر سند : مهراب پوریانیک مشاهده پروفایل ناشر

مهراب پوریانیک
شماره پروانه:
0
آغاز فعالیت:
1395
حوزه قضایی:
حداکثر زمان پاسخگویی: کارشناس حقوق/پشتیبان دایرکتوری داتیکان

قیمت : 30,000 تومان

خرید و دانلود