قرارداد کار موقت یا با مدت معین

در صورتی که کارفرما در پی انعقاد قراردادی برای انجام کار موقت یا کار با مدت معین با شخص کارپذیر می‌باشد، می‌تواند از نمونه قرارداد فوق به عنوان الگو استفاده کند.

قیمت : 100,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :