استخدام حقوقی
استخدام حقوقی
جدیدترین اخبار استخدام حقوقی
1 بهمن 1399

نمایندگان مجلس مصونیت در مقابل اهانت و تخلف ندارند / اهانت نمایندگان قابل پیگیری در محاکم قضایی است

استخدام حقوقی

سیدمحمود علیزاده طباطبایی، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با داتیکان مطرح کرد:

نمایندگان مجلس مصونیت در مقابل اهانت و تخلف ندارند / اهانت نمایندگان قابل پیگیری در محاکم قضایی است

استخدام 27 دی ماه 1399

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 27 دی ماه 1399

استخدام 24 دی ماه 1399

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 24 دی ماه 1399

استخدام 20دی ماه 1399

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 20دی ماه 1399

استخدام 17دی ماه 1399

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 17دی ماه 1399

استخدام 16دی ماه 1399

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است 

استخدام 16دی ماه 1399

استخدام 15دی ماه 139

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است 

استخدام 15دی ماه 139

استخدام 13دی ماه 1399

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است 

استخدام 13دی ماه 1399

استخدام 10دی ماه 1399

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .

استخدام 10دی ماه 1399

استخدام 9دی ماه 1399

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .

استخدام 9دی ماه 1399

استخدام 8دی ماه 1399

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .

استخدام 8دی ماه 1399