استخدام حقوقی
استخدام حقوقی
جدیدترین اخبار استخدام حقوقی
29 فروردین 1400

فراخوان جذب مسئول دفتر و کارشناس امور حقوقی و قرادادها  

استخدام حقوقی

یک شرکت سرمایه‌گذاری معتبر به یک مسئول دفتر مسلط به امور دفتری و آشنا به امور حقوقی و قراردادها و به تعدادی کارشناس امور «حقوقی» و امور «قراردادها» که فاقد پروانه وکالت با

فراخوان جذب مسئول دفتر و کارشناس امور حقوقی و قرادادها  

فراخوان جذب مسئول دفتر و کارشناس امور حقوقی و قرادادها  

یک شرکت سرمایه‌گذاری معتبر به یک مسئول دفتر مسلط به امور دفتری و آشنا به امور حقوقی و قراردادها و به تعدادی کارشناس امور «حقوقی» و امور «قراردادها» که فاقد پروانه وکالت باشند، به‌صورت تمام‌وقت با شرایط ذیل نیازمند است.

فراخوان جذب مسئول دفتر و کارشناس امور حقوقی و قرادادها  

استخدام 27 دی ماه 1399

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 27 دی ماه 1399

استخدام 24 دی ماه 1399

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 24 دی ماه 1399

استخدام 20دی ماه 1399

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 20دی ماه 1399

استخدام 17دی ماه 1399

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 17دی ماه 1399

استخدام 16دی ماه 1399

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است 

استخدام 16دی ماه 1399

استخدام 15دی ماه 139

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است 

استخدام 15دی ماه 139

استخدام 13دی ماه 1399

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است 

استخدام 13دی ماه 1399

استخدام 10دی ماه 1399

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .

استخدام 10دی ماه 1399

استخدام 9دی ماه 1399

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .

استخدام 9دی ماه 1399