استخدام حقوقی
استخدام حقوقی
جدیدترین اخبار استخدام حقوقی
18 آذر 1398

استخدام 18آذر 1398

استخدام حقوقی

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .     

استخدام 17آذر 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .     

استخدام 16آذر 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .     

استخدام 13آذر 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .     

استخدام 11آذر 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .     

استخدام 10آذر 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .     

استخدام 9آذر 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .     

استخدام 6آذر 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .     

استخدام 5آذر 1398

   این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است      

استخدام 4آذر 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .     

استخدام 2آذر 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .     

استخدام 20 آبان 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .     

استخدام 13آبان 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .     

استخدام 12آبان 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .     

استخدام 11آبان 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .     

استخدام 4آبان 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .     

استخدام 28مهر 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .     

استخدام 23مهر 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .     

استخدام 21مهر 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .     

استخدام 20مهر 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .     

استخدام 17مهر 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .     

استخدام 16مهر 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .     

استخدام 13مهر 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .     

استخدام 10مهر 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .   

استخدام 9مهر 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .   

استخدام 8مهر 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .   

ثبت‌نام آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۳۹۸

 شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری مدیریت آموزش و پژوهش و هماهنگی آزمون ها آغاز می کند 

استخدام2 مهر 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .         

استخدام 1 مهر 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .       

استخدام 31شهریور 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .     

استخدام 27شهریور 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .   

استخدام 26شهریور 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .    

فراخوان جذب پژوهشگر در پژوهشگاه قوه قضائیه

در این فراخوان برای بهره‌مندی از ظرفیت استادان، دانشجویان و فارغ‌التحصیلان حوزه و دانشگاه و متخصصان رشته‌های حقوق (گرایش‌های مختلف) دعوت به همکاری می نماید .

استخدام کارشناس‌ارشد حقوق در بانک رفاه کارگران

بانک رفاه کارگران به منظور تامین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود به صورت قراردادی دعوت به همکاری می نماید . 

استخدام 24شهریور 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 23شهریور 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .    

استخدام 17شهریور 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 16شهریور 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 13شهریور 1398

 این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 12شهریور 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 11شهریور 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است . 

استخدام 3شهریور 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .   

استخدام 2شهریور 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .   

استخدام23مرداد 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .   

استخدام22مرداد 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .   

استخدام20مرداد 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .   

استخدام19مرداد 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .   

استخدام16مرداد 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .   

استخدام13مرداد 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .   

استخدام12مرداد 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .   

استخدام9مرداد 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .   

استخدام8مرداد 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .   

استخدام 6 مرداد 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .   

استخدام 5 مرداد 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .   

استخدام 26 تیر 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .   

استخدام 25 تیر 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .     

استخدام 19 تیر 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .

استخدام 18 تیر 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .

استخدام 15 تیر 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .

استخدام 10 تیر 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .

استخدام 5 تیر 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .

استخدام 3 تیر 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .

استخدام 29 خرداد 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .

استخدام 28 خرداد 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .

استخدام 25 خرداد 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .

استخدام 22 خرداد 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .

استخدام 21 خرداد 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .

استخدام 20 خرداد 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است . 

استخدام 11 خرداد 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 7 خرداد 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 5 خرداد 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 4 خرداد 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 1 خرداد 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 30 اردیبهشت 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 29 اردیبهشت 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 28 اردیبهشت 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 25 اردیبهشت 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 24 اردیبهشت 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 23 اردیبهشت 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 17 اردیبهشت 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 14 اردیبهشت 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 10 اردیبهشت 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 9 اردیبهشت 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 8 اردیبهشت 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 5 اردیبهشت 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 4 اردیبهشت 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 2 اردیبهشت 1398

 این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 28 فروردین 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 27 فروردین 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 26 فروردین 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 25 فروردین 1398

 این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 24 فروردین 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 21 فروردین 1398

 این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 20 فروردین 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 26 اسفند 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 21 اسفند 1397

 این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 20 اسفند 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 19 اسفند 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 18 اسفند 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 15 اسفند 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 14 اسفند 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 13 اسفند 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 12 اسفند 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 11 اسفند 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 7 اسفند 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 4 اسفند 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 30 بهمن 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 29 بهمن 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 28 بهمن 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 15 بهمن 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 14 بهمن 1397

 این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 10 بهمن 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 9 بهمن 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 8 بهمن 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 6 بهمن 1397

 این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 3 بهمن 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 2 بهمن 1397

 این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 1 بهمن1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 30 دی 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 26 دی 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 25 دی 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 24 دی 97

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام 23 دی 97

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 22 دی 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است. 

استخدام 19 دی 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 18 دی 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 16 دی 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 16 دی 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 15 دی 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 12 دی 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 10 دی 1397

 این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 8 دی 1397

 این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 5 دی 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 4 دی 97

  این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .    

استخدام 3 دی 1397

 این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 2 دی 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 1 دی 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 28 آذر 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 26 آذر 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 25 آذر 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است. 

استخدام 24 آذر 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 21 آذر 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 19 آذر 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 18 آذر 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 17 آذر 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 14 آذر 1397

 این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 11 آذر 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 10 آذر 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 7 آذر 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است . 

آگهی جذب نیرو در سازمان قضایی نیروهای مسلح

سازمان قضایی نیروهای مسلح اقدام به جذب نیرو در رشته‌های مختلف دارد.

استخدام 6 آذر 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام 5 آذر 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 3 آذر 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 29 آبان 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است. 

استخدام 28 آبان 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

شرایط و نحوه پذیرش سربازان امریه در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح اعلام شد

سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، نیرو جذب می‌نماید

استخدام 27 آبان 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 26 آبان 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 23 آبان 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .

استخدام 21 آبان 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 20 آبان 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .

استخدام 19 آبان 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 15 آبان 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام 14 آبان 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 13 آبان 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 12 آبان 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام 7 آبان 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 6 آبان1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام 5 آبان1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 30 مهر 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 29 مهر 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام28 مهر 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 23 مهر 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام 22 مهر 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .

استخدام 21 مهر 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .

استخدام7 مهر 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .

استخدام 4 مهر 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .

استخدام 3 مهر 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .

استخدام 27شهریور 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .

استخدام 26 شهریور 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .

استخدام 25شهریور 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .

استخدام 24 شهریور 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .

استخدام 21 شهریور 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .

استخدام 20 شهریور 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .

استخدام 19 شهریور 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .

استخدام 17 شهریور 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .

استخدام 12 شهریور 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .

استخدام 11 شهریور 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .

استخدام 7 شهریور 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .

استخدام 6 شهریور 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .

استخدام 5 شهریور 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .

استخدام 4 شهریور 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .

استخدام 3 شهریور 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .

استخدام 29 مرداد 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .

استخدام 28 مرداد 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .

استخدام 24 مرداد 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .

استخدام 23 مرداد 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .

استخدام کارشناس حقوقی در وزارت نیرو

آگهی استخدام شرکت های وابسته (غیر دولتی) وزارت نیرو در سال ۹۷

استخدام 22 مرداد 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .

استخدام 21 مرداد 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .

استخدام 20 مرداد 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .

استخدام 16 مرداد 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .

استخدام 15 مرداد 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .

استخدام 14 مرداد 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .

استخدام 13 مرداد 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .

استخدام 10 مرداد 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .

استخدام 9 مرداد 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .

استخدام 8 مرداد 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .

استخدام 7 مرداد 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .

استخدام 6 مرداد 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .

استخدام 3 مرداد 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .

استخدام 2 مرداد 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .

استخدام 1 مرداد 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .

استخدام 31 تیر 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .

استخدام 30 تیر 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .

استخدام 27 تیر 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .

استخدام 26 تیر 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .

استخدام 25 تیر 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .

استخدام 20 تیر 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .

استخدام 19 تیر 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .

استخدام 17 تیر 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .

استخدام 16 تیر 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .

استخدام 13 تیر 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .

استخدام 12 تیر 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .

استخدام 11 تیر 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .

استخدام 9 تیر 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .

استخدام 6 تیر 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .

استخدام 5 تیر 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .

استخدام 4 تیر 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .

استخدام 3 تیر 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .

استخدام 2 تیر 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .

استخدام 30 خرداد 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .

استخدام 28 خرداد 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .

استخدام 27 خرداد 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .

استخدام 22 خرداد 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .

استخدام 20 خرداد 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .

استخدام 19 خرداد 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .

استخدام 13 خرداد 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .

استخدام 12 خرداد 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .

استخدام 9 خرداد 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .

استخدام 8 خرداد 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .

استخدام 6 خرداد 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .

استخدام 5 خرداد 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .

استخدام 2خرداد 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .

استخدام 1 خرداد 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام 30 اردیبهشت 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 29 اردیبهشت 1397

 این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام 26 اردیبهشت 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام 25 اردیبهشت 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام 23 اردیبهشت 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام 22 اردیبهشت 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام 19 اردیبهشت 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام 18 اردیبهشت 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام 15 اردیبهشت 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام 11 اردیبهشت 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام 9 اردیبهشت 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام 8 اردیبهشت 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام 5 اردیبهشت 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام 4 اردیبهشت 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام کارشناس حقوق در دیوان محاسبات کشور

زمان ثبت نام در آزمون استخدامی دیوان محاسبات کشور اعلام گردید.

استخدام 2 اردیبهشت 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام 1 اردیبهشت 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام 29 فروردین 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام 27 فروردین 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام 26 فروردین 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام 22 فروردین 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام 21 فروردین 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام 20 فروردین 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام 19فروردین 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام 14 فروردین 1397

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام 21 اسفند 1396

  این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام 18 اسفند 1396

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام 12 اسفند 1396

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام 11 اسفند 1396

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام 7 اسفند 1396

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام 6 اسفند 1396

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

بانک مرکزی ایران دعوت به همکاری می‌کند

قابل توجه فارغ‌التحصیلان رشته حقوق

فردا آخرین مهلت ثبت‌نام در آزمون استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش‌بنیان

شرکت در این آزمون دارای محدودیت سنی و مدرک دانشگاهی نمی‌باشد

استخدام کارشناس حقوقی در بانک گردشگری

بانک گردشگری فارغ‌التحصیلان 9 رشته دانشگاهی را استخدام می‌کند

استخدام 28 مرداد

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 26 مرداد

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 25 مرداد

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 23 مرداد

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 22 مرداد

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 21 مرداد

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 18مرداد

این بخش شامل اگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 17 مرداد

این بخش شامل اگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 16 مرداد

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 15 مرداد

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 11 مرداد

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 9 مرداد

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 8 مرداد

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 7 مرداد

این بخش شامل اگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

فراخوان تکمیل ظرفیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراکز استان‌ها در سال 96 / شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیان تصدی مدیریت این دفاتر

مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه جهت گسترش خدمات الکترونیک قضایی در راستای تکمیل ظرفیت این دفاتر از کلیه متقاضیان واجد شرایط در برخی حوزه های قضایی مراکز استانهای کشور دعوت به همکاری می نماید

استخدام 4 خرداد

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 3 مرداد

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

سازمان انرژی اتمی نیروی امریه جذب می نماید

سازمان انرژی اتمی ایران در نظر دارد جهت تامین بخشی از نیروی انسانی متخصص مورد نیاز خود، به تعداد محدود از بین فارغ التحصیلان برخی رشته ها در مقاطع تحصیلی دکتری و کارشناسی ارشد که مایل به گذراندن دوره خدمت نظام وظیفه در سازمان می باشند به صورت امریه جذب نماید

استخدام 2 مرداد

این بخش شامل اگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 1 مرداد

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 31 تیر

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 27 تیر

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 26 تیر

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 25 تیر

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 24 تیر

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 21 تیر

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 20 تیر

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

اعلام جزئیات مرحله مصاحبه علمی پذیرفته‌شدگان آزمون قضاوت 95

زمان مقرر برای مصاحبه هر داوطلب قطعی و غیر قابل تغییر است

30 تیر زمان برگزاری آزمون ویژه قضات شوراهای حل اختلاف

بر حسب آیین‌نامه مصوب رئیس قوه قضاییه سه سال اول خدمت قضات دوره آزمایش است

استخدام 4 تیر

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام حقوقی 3 تیر

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 31 خرداد

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 30 خرداد

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

ثبت نام چهارمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی شروع شد

امکان ثبت نام چهارمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی کشور در سایت سازمان سنجش فعال شد

استخدام 29 خرداد

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

آگهی استخدام کارشناس وصول مطالبات شرکت ها

موسسه حقوقی داتیکان، فعال در زمینه های متنوع و متعدد حقوقی در نظر دارد برای بخش وصول مطالبات خود که درخصوص وصول مطالبات شرکت ها فعالیت می کند، افرادی با تجربه، علاقمند و دارای سابقه کاری موثر در این حوزه را استخدام نماید

استخدام 28 خرداد

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

آگهی دعوت به همکاری دیوان عدالت اداری به صورت قرارداد پروژه ای

دیوان عدالت اداری به صورت قرارداد پروژه ای همکار می پذیرد

جذب ۴۰۰ قاضی ویژه شوراهای حل اختلاف در سیستم قضایی

شورای حل اختلاف ۴۸ درصد بار دستگاه قضایی را یک تنه به دوش می‌کشد

استخدام 27 خرداد

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 24 خرداد

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 23 خرداد

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 22 خرداد

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 21 خرداد

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 20 خرداد

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 17 خرداد

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 16 خرداد

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 11 خرداد

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 9 خرداد

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 8 خرداد

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 7 خرداد

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 6 خرداد

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 3 خرداد

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 1 خرداد 96

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 31 اردیبهشت

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 27 اردیبهشت

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 26 اردیبهشت

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 25 اردیبهشت

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

اطلاعیه‌ ثبت‌نام از داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون قضاوت ویژه شورای حل اختلاف

ثبت‌نام در قضاوت ویژه شورای حل اختلاف  آزمون به صورت اینترنتی از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش‌ انجام می‌شود

استخدام 24 اردیبهشت

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 23 اردیبهشت

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 20 اردیبهشت

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 19 اردیبهشت

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 18 اردیبهشت

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 17 اردیبهشت

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 16 اردیبهشت

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 13 اردیبهشت

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 12 اردیبهشت

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 11 اردیبهشت

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 10 اردیبهشت

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 7 اردیبهشت

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 6 اردیبهشت

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 4 اردیبهشت

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 3 اردیبهشت

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 2 اردیبهشت96

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 30 فروردین

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 29 فروردین

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 28 فروردین

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 27 فروردین

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 26 فروردین

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 21 فروردین

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 20 فروردین

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 19 فروردین

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 16 فروردین

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 15 فروردین

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط به رشته حقوق است  

استخدام حقوقی 14 فروردین

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 6 فروردین96

 این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

شرایط ثبت نام در آزمون جذب قضات ویژه شوراهای حل اختلاف 96 اعلام شد

از سوی معاونت منابع انسانی قوه قضائیه اعلام شد  

استخدام 24 اسفند

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 23 اسفند

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام وزارت نیرو

دفترچه راهنمای آزمون شرکت های وابسته (غیردولتی) وزارت نیرو سال ۱۳۹۶ منتشر شد

استخدام نیروی پیمانی دیوان محاسبات

اطلاعيه ديوان محاسبات كشوردرباره تاريخ ونحوه ثبت نام ازمتقاضيان شركت درآزمون استخدام پيماني در سال 1396

استخدام 22 اسفند

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 21 اسفند

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 18 اسفند

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 17 اسفند

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 16 اسفند

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است

استخدام 15 اسفند

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام 14 اسفند

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است  

استخدام 11 اسفند

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام 10 اسفند

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام 9 اسفند

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام 8 اسفند

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام 4 اسفند

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.  

استخدام 3 اسفند

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام حقوقی 2 اسفند

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام حقوقی 1 اسفند

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام حقوقی 30بهمن

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام حقوقی 28 بهمن

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام حقوقی 27 بهمن

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام حقوقی 26 بهمن

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

اطلاعیه جذب هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در سال 95

آغاز فرایند جذب ۳۵۰۰ عضو هیئت علمی غیر پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۹5

استخدام حقوقی 25 بهمن

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام حقوقی 24 بهمن

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام حقوقی 23 بهمن

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام 21 بهمن

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.  

استخدام 20 بهمن

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام 19 بهمن

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام 18 بهمن

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام 17 بهمن

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام 16 بهمن

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام 14 بهمن

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام 13 بهمن

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام 12 بهمن

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام 11 بهمن

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام 10 بهمن

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام 9 بهمن

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام 7 بهمن

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام 6 بهمن

این بخش شامل آکهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام 5 بهمن

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام 4 بهمن

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام 3 بهمن

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

اطلاعیه آغاز ثبت نام وشرایط جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضا 1395

معاونت منابع انسانی قوه قضاییه برگزار می کند:

استخدام 2 بهمن

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام 30 دی

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام 29 دی

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام 28 دی

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدام 27 دی 95

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدامی 26 دی 95

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است.

استخدامی 25 دی

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید.

استخدامی 22 دی

این بخش شامل استخدام در بخشهای مختلف حقوقی است.

استخدامی 19 و 20 دی

این بخش شامل استخدام در بخشهای مختلف حقوقی است.

استخدامی 15 دی 95

این بخش شامل استخدامهای مرتبط با رشته و گرایش حقوق است.

استخدامی 13 دی 95

این بخش شامل استخدام مرتبط با رشته حقوق و گرایشهای مختلف حقوقی است.

استخدامی 12 دی 95

این بخش شامل استخدام حقوقی در حوزه های مختلف است.

استخدام 11 دی 95

این بخش شامل استخدامی های حقوقی در حوزه های مختلف می باشد

استخدامی6 دی 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید:

آگهی دعوت به همکاری فارغ التحصیلان حقوق

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید:

استخدامی 30 آذر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید:

استخدامی 29 آذر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید:

استخدامی 28 آذر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید:

استخدامی 24 آذر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید:

استخدامی 23 آذر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید:

استخدامی 22 آذر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید:

استخدامی 21 آذر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید:

استخدامی 20 آذر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید:

استخدامی 17 آذر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید:

استخدامی 16 آذر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 15 آذر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 14 آذر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدام 13 آذر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 6 آذر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدام 3 آذر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 2 آذر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 1 آذر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 29 آبان 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید:

استخدامی 26 آبان 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 24 آبان 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 22 آبان 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 19 آبان 1395

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 18 آبان 1395

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 17 آبان 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدام 16 آبان 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 15 آبان 1395

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدام حقوقی 12 آبان 1395

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 11 آبان 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

اطلاعیه اعلام نتایج مرحله اول و جزئیات آزمون تشریحی در مرحله دوم آزمون قضاوت

داوطلبانی که در آزمون تستی موفق به کسب حداقل نمره تراز 5000 شده‌اند، به صورت چند برابر ظرفیت به آزمون تشریحی دعوت خواهند شد

استخدامی 10 آبان 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 8 آبان 95 استخدامی

حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 5 آبان 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 4 آبان 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 3 آبان 95

استخدامی 3 آبان 95 استخدامی حوزه های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 2 آبان 95

استخدامی 1 آبان 95 استخدامی حوزه های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 1 آبان 95

استخدامی حوزه های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 28 مهر 1395

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدام مرکز آموزش علمی و کاربردی دادگستری خراسان رضوی

آموزش علمی و کاربردی دادگستری خراسان رضوی در نظر دارد اعضای غیر هیات علمی مورد نیاز خود را از بین واجدین شرایط تامین نماید

استخدامی 27 مهر 1395

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 26 مهر 1395

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 25 مهر 1395

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 19 مهر 1395

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 18 مهر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 17 مهر 1395

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

آغاز ثبت نام آزمون استخدامي آموزش وپرورش از فردا

ثبت‌‌نام اين آزمون براي جذب نيروي پيماني از روز يكشنبه مورخ 1395/7/18 لغايت روز شنبه مورخ 95/7/24 آغاز خواهد شد

تمدید ثبت نام آزمون استخدامی در سازمان تعزیرات

اصلاحات دفترچه راهنمای ثبت نام در تاریخ 10 مهرماه در سایت سنجش درج شده است

استخدامی 14 مهر 1395

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 13 مهر 1395

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 12 مهر 1395

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 11 مهر 1395

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

آغاز ثبت نام در سومين آزمون استخدامي متمركز دستگاه‌هاي اجرايي كشور

داوطلبان می توانند تا 17 مهر ماه 95 با مراجعه به سایت سازمان سنجش نسبت به ثبت نام اقدام نمايند

استخدامی 10 مهر 1395

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 7 مهر 1395

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 6 مهر 1395

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 5 مهر 1395

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 4 مهر 1395

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 3 مهر 1395

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 29 شهریور 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 28 شهریور 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 27 شهریور 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 24 شهریور 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 23 شهریور 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

فراخوان جذب هیأت علمی وزارت علوم تمدید شد

اولین فراخوان جذب هیأت علمی سال ۱۳۹۵ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تا ۲۸ شهریور ماه تمدید شد

انتشار اطلاعیه ثبت نام در آزمون استخدامی دستگاه‌هاي اجرايي کشور و آموزش و پرورش

اصلاحات جديد صورت گرفته در دفترچه راهنماي ثبت‌نام، طي اطلاعيه‌اي در روز شنبه مورخ 10/7/95 در پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش منتشر خواهد شد

استخدامی 21 شهریور 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 20 شهریور 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 17 شهریور 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 16 شهریور 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

جزئیات برگزاری ۲ آزمون استخدامی دولتی در مهر و آبان امسال

 آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش و سومین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی کشور امسال برگزار خواهد شد

استخدامی 15 شهریور 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 14 تیر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 13 شهریور 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 10 شهریور 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 9 شهریور 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 8 شهریور 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 7 شهریور 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 6 شهریور 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 3 شهریور 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 2 شهریور 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 1 شهریور 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 31 مرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 30 مرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 27 مرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

جذب ۵۰ نیروی جدید در وزارت دادگستری

معاون وزیر دادگستری از جذب تعداد ۵۰ نفر نیرو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری از طریق آزمون استخدامی در شهریورماه سال جاری خبر داد

استخدامی 26 مرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 25 مرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 24 مرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 23 مرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 20 مرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 19 مرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 18 مرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

نتایج اولیه آزمون استخدامی دستیاران دستگاه های اجرایی کشور اعلام شد

سازمان سنجش آموزش کشور اطلاعیه ای در خصوص نتایج اولیه آزمون استخدامی دستیاران دستگاه های اجرایی کشور اسفند ماه سال 1394 منتشر کرد

استخدامی 17 مرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 16 مرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 13 مرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 12 مرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 11 مرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 10 مرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 6 مرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 5 مرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 4 مرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 3 مرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 2 مرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدام نیرو در شرکت نفت بهران

شرکت نفت بهران برای تکمیل کادر خود اقدام به جذب نیرو در مقاطع و رشته‌های مختلف می‌نماید.

استخدامی 31 تیر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 30 تیر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 29 تیر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 28 تیر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

آغاز ثبت نام در سومين آزمون استخدامي مشترك فراگير از امروز

داوطلبان گرامی می توانند برای دریافت دفترچه راهنما و ثبت نام از ساعت 18 امروز از طریق سایت سازمان سنجش اقدام نمایند

استخدامی 27 تیر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 26 تیر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 24 تیر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 23 تیر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 22 تیر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 21 تیرماه 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 20 تیر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 19 تیر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

28تیرماه شروع ثبت نام استخدامی فراگیر دستگاه‌های اجرایی

سومین استخدامی فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور، در شهریور ماه سال جاری برگزار می‌شود، در این مرحله حدود 19251 نفر به استخدام دستگاه اجرایی در‌می‌آیند.

استخدامی 15 تیر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 14 تیر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 13 تیر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 12 تیر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید 

استخدامی 10 تیر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید  

استخدامی 9 تیر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 8 تیر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 6 تیر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 5 تیر ماه 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 3 تیر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 2 تیر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی بانک پاسارگاد

بانک پاسارگاد از فارغ التحصیلان رشته حقوق در تمام گرایش ها استخدام می کند

استخدامی 1 تیر 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 31 خرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 30 خرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 29 خرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 27 خرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 26 خرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 25 خرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدام 24 خرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 23 خرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 22 خرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 20 خرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدام 19 خرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدام 18 خرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدام 17 خرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدام 16 خرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 12 خرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدام 11 خرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 10 خرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدام 9 خرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدام 8 خرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 6 خرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 5 خرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 4 خرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 3 خرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 1 خرداد 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 30 اردیبهشت 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 29 اردیبهشت 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 28 اردیبهشت 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 27 اردیبهشت 95

استخدامی حوزه های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 26 اردیبهشت 95

استخدامی حوزه های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 25 اردیبهشت 95

استخدامی حوزه‌های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 23 اردیبهشت 95

استخدامی حوزه های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 22 اریبهشت 95

استخدامی حوزه های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 21 اردیبهشت 95

استخدامی حوزه های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 20 اردیبهشت 95

استخدامی حوزه های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 19 اردیبهشت 95

استخدامی حوزه های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 18 اردیبهشت 95

استخدامی حوزه های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 15 اردیبهشت 95

استخدامی حوزه های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 14 اردیبهشت 95

استخدامی حوزه های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 13 اردیبهشت 95

استخدامی حوزه های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 12 اردیبهشت 95

استخدامی حوزه های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 11 اردیبهشت 95

استخدامی حوزه های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 9 فروردین 95

استخدامی حوزه های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

راه آهن جمهوری اسلامی کارشناس حقوقی استخدام می‌کند

راه آهن جمهوری اسلامی ایران از طریق آزمون اقدام به جذب فارغ التحصیلان حقوق می‌نماید

استخدامی 8 اردیبهشت 95

استخدامی حوزه های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 7 اردیبهشت 95

استخدامی حوزه های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 6 اردیبهشت 95

استخدامی حوزه های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

فراخوان ثبت نام اینترنتی در ارگان‌های کانون وکلا

کانون وکلای دادگستری مرکز از علاقه مندان به فعالیت در ارگان‌های این کانون دعوت به همکاری می‌نماید.

استخدامی 5 اردیبهشت 95

استخدامی حوزه های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 4 اردیبهشت 95

استخدامی حوزه های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 1 اردیبهشت 95

استخدامی حوزه های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 31 فروردین 95

استخدامی حوزه های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 30 فروردین 95

استخدامی حوزه های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 29 فروردین 95

  استخدامی حوزه های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 28 فروردین 95

استخدامی حوزه های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 26 فروردین 95

استخدامی حوزه های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 25 فروردین 95

استخدامی حوزه های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 24 فروردین 95

استخدامی حوزه های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 23 فروردین 95

استخدامی حوزه های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 22 فروردین 95

استخدامی حوزه های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 21 فروردین 95

استخدامی های حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 17 فروردین 95

استخدامی حوزه های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 16 فروردین 95

استخدامی حوزه های مختلف حقوقی امروز را در این بخش ببینید

موسسه حقوقی ثبت مدیران اقدام به استخدام کارشناس حقوقی می‌نماید

موسسه حقوقی در تهران برای تکمیل کادر خود اقدام به استخدام کارشناس حقوقی می نماید

استخدامی 26 اسفند 94

استخدامی های حقوقی (حوزه های مختلف) امروز را در این بخش ببینید

استخدامی 25 اسفند 94

استخدامی های حقوقی امروز را در حوزه های مختلف در این بخش ببینید

استخدامی 24 اسفند 94

این بخش شامل استخدامی های حقوقی در حوزه های مختلف می باشد

دریافت کارت آزمون استخدامی دستياران ستادی و دستگاه هاي اجرايي كشور از فردا

طبق اطلاعیه سازمان سنجش كارت دومين آزمون استخدامی متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور و آزمون دستياران ستادي دستگاه هاي اجرايي كشور از فردا قابل دریافت و پرینت می باشد.

استخدام کارشناس حقوقی در پست بانک

پست بانک ایران در نظر دارد به منظور تامین بخشی از نیروی انسانی خود تعدادی داوطلب واجد شرایط را به صورت قراردادی جذب می نماید .

صندوق رفاه دانشجویی کارشناس حقوقی استخدام می کند

صندوق رفاه دانشجویی برای تکمیل پرسنل خود اقدام به جذب چندین ردیف شغلی می نماید

آزمون جذب قضات ویژه مناطق محروم (بوشهر، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خوزستان، کرمان)

متقاضیانی که قصد شرکت در آزمون قضات را دارند می تواند تا 15 اسفند ماه نسبت به آگاهی از شرایط آزمون و ثبت نام اقدام نمایند

استخدام کارشناس ارشد حقوق در بنیاد مسکن

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی «حساب صد امام(ره)» به منظور تأمین نیروی انسانی متخصص و فنی، یک نفر کارشناس یا کارشناس ارشد حقوق استخدام می نماید.

استخدام مشاور حقوقی

شرکت ایده پردازان جهت پیگیری امور ثبتی و حقوقی خود یک وکیل جوان دارای پروانه وکالت استخدام می کند.

استخدام کاردان یا کارشناس حقوقی

موسسه فرهنگی پژوهشی حقوق شهر دانش در تهران کاردان یا کارشناس حقوقی استخدام می کند.

تبدیل وضعیت نیروهای مشاغل کارگری به قرارداد کار معین و جذب نیرو در قوه قضائیه در صورت تامین اعتبار

عبدالعظیم توسلی: در صورت تامین اعتبار و تصویب نهایی پیشنهاد معاونت منابع انسانی قوه قضاییه در شورای معاونان، نیروهای مشاغل کارگری به قرارداد کار معین تبدیل وضعیت خواهند شد  

استخدام کارشناس حقوقی (آقا) از سوی بانک سینا

داوطلبان می توانند از تاریخ 17 تا 24 بهمن 1394 نسبت به ثبت نام اقدام نمایند

تمدید مهلت ثبت نام آزمون استخدام دستگاه های اجرایی کشور

بنا به گزارش سایت سازمان سنجش آزمون استخدام دستگاه های اجرایی کشور سال 1394 تمدید شد