استخدام حقوقی
استخدام حقوقی
جدیدترین اخبار استخدام حقوقی
18 آذر 1398

استخدام 18آذر 1398

استخدام حقوقی

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .     

استخدام 26شهریور 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .    

فراخوان جذب پژوهشگر در پژوهشگاه قوه قضائیه

در این فراخوان برای بهره‌مندی از ظرفیت استادان، دانشجویان و فارغ‌التحصیلان حوزه و دانشگاه و متخصصان رشته‌های حقوق (گرایش‌های مختلف) دعوت به همکاری می نماید .

استخدام کارشناس‌ارشد حقوق در بانک رفاه کارگران

بانک رفاه کارگران به منظور تامین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود به صورت قراردادی دعوت به همکاری می نماید . 

استخدام 24شهریور 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 23شهریور 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .    

استخدام 17شهریور 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 16شهریور 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 13شهریور 1398

 این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 12شهریور 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .  

استخدام 11شهریور 1398

این بخش شامل آگهی های استخدام مرتبط با رشته حقوق است .