تازه‌های نشر حقوقی
تازه‌های نشر حقوقی
جدیدترین اخبار تازه‌های نشر حقوقی

Ethical Approaches to Human Remains 

انتشارات Springer منتشر کرد.

حقوق سنجشی «سنجش نظام های حقوقی»

انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد. 

Rules fora flat world

انتشارات Oxford منتشر کرد

مسئولیت مدنی ناشی از ساخت سازه

انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد .

Desistance from Crime

انتشارات palgrave macmillan منتشر کرد . 

Localized Law

انتشارات  Oxford منتشر کرد. 

مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا جلد2

انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد 

?Babies for Sale

انتشارات Zed منتشر کرد

متون حقوقی«1 تا 4» a level and as level law «ویژه پیام نور»

انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد.

مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا جلد 1

انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد.

Error: INSERT INTO useronline(timestamp, ip, userId) VALUES ('1614513937', '54.236.58.220', '0')

Duplicate entry '20991369' for key 'PRIMARY'