تازه‌های نشر حقوقی
تازه‌های نشر حقوقی
جدیدترین اخبار تازه‌های نشر حقوقی
21 تیر 1399

حقوق و تکالیف واخوانده در حقوق ایران

تازه‌های نشر حقوقی

مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد. 

Intellectual Property in Chemistry

انتشارت CRC منتشر کرد 

Recidivism in the Caribbean

انتشارات palgrave macmillan منتشر کرد . 

قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی

مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد . 

تحلیل مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران

مجمع علیم و فرهنگی مجد منتشر کرد . 

خسارت تأخیر تأدیه در نظام مسئولیت مدنی قراردادی و قهری

مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد . 

سوالات طبقه بندی شده موضوعی بین الملل خصوصی

مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد  . 

Concise Australian Commercial Law

انتشارت LawBook CO منتشر کرد .   

مجموعه قوانین خاص حقوقی، کیفری «اسکودا»

مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد .