تازه‌های نشر حقوقی
تازه‌های نشر حقوقی
جدیدترین اخبار تازه‌های نشر حقوقی
7 مهر 1399

اخلاق عمومی در حقوق کیفری

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد.

اخلاق عمومی در حقوق کیفری

Religion and Civil Human Rights in Empirical Perspective Perspective

انتشارات Springer منتشر کرد. 

Religion and Civil Human Rights in Empirical Perspective Perspective

درس نامه حقوق تعهدات

انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد . 

درس نامه حقوق تعهدات

The ‘Contextual Elements’ of the Crime of Genocide

انتشارات ASSER منتشر کرد .

The ‘Contextual Elements’ of the Crime of Genocide

The Prevention of Gross Human Rights Violations Under International Human Rights

انتشارات Springer منتشر کرد

The Prevention of Gross Human Rights Violations Under International Human Rights

Human Rights of Migrants in the 21st Century

انتشارات Routledge منتشر کرد

Human Rights of Migrants in the 21st Century

آئین نگارش حقوقی و کلیات عملی علم حقوق

انتشارات جنگل جاودانه منتشر کرد . 

آئین نگارش حقوقی و کلیات عملی علم حقوق

کمیسیون های شهرداری

انتشارات جنگل جاودانه منتشر کرد. 

کمیسیون های شهرداری

Domestic Violence and Criminal Justice

  انتشارات Routledge منتشر کرد . 

Domestic Violence and Criminal Justice

Transphobic Hate Crime

 انتشارات palgrave macmillan منتشر کرد. 

Transphobic Hate Crime