تازه‌های نشر حقوقی
تازه‌های نشر حقوقی
جدیدترین اخبار تازه‌های نشر حقوقی
20 آبان 1398

نگاهی به سازمان‌های بین‌المللی (رویکردهای حقوق سیاسی)

تازه‌های نشر حقوقی

 انتشارات مجد منتشرکرد .  

درآمدی بر حقوق بین الملل عمومی (جلد اول)

انتشارات مجد منتشرکرد .  

معاهدات بین المللی در اسلام و حقوق بین الملل عمومی

 انتشارات مجد منتشرکرد .  

نگاهی معاصر به مجازات قصاص

 انتشارات مجد منتشرکرد .  

حقوق بین الملل سرمایه گذاری

 انتشارات میزان  منتشرکرد .  

مجموعه مقالات همایش « حقوق بین الملل و بازی های رایانه ای » 1395

انتشارات بنیاد حقوقی میزان منتشر کرد .  

آیین رونمایی و جشن امضا کتاب

«مبانی و اصول مسئولیت مدنی از دیدگاه حقوق تطبیقی»  

درخواست تامین دعوای واهی

اگر دعوایی علیه شما مطرح گردید که مستند به اسناد تجاری و یا سند رسمی نباشد شما میتوانید برای هزینه هایی که ممکن است در جریان دادرسی متحمل شوید از دادگاه تقاضای تامین دعوای واهی نمایید.  

حقوق مدنی تحلیلی (جلد اول)

 انتشارات میزان  منتشر کرد .  

حقوق رقابت و توسعه خارجی شرکت های تجاری

 انتشارات میزان  منتشر کرد .