تازه‌های نشر حقوقی
تازه‌های نشر حقوقی
جدیدترین اخبار تازه‌های نشر حقوقی
22 مهر 1398

حقوق مدنی خانواده

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات میزان منتشر کرد .  

قواعد عمومی قراردادها

انتشارات میزان منتشر کرد .  

اموال و مالکیت

انتشارات میزان منتشر کرد .  

اموال و مالکیت

انتشارات میزان منتشر کرد .  

راهنمای جامع آیین نگارش (احکام جزایی1 ) جلد دوم

انتشارات آوا   منتشر کرد .  

قانون مجازات اسلامی به زبان انگلیسی

انتشارات خرسند  منتشر کرد.   

متون حقوقی 1و2

انتشارات خرسند  منتشر کرد. 

حقوق ورشکستگی وتصفیه اموال ورشکسته

انتشارات میزان منتشر کرد.   

حقوق بشر دوستان در شرایط بلایای طبیعی

نشریه مدافعان به صورت ویژه نامه به چاپ رسید .  

حقوق اسناد تجارتی (حقوق تجارت 3)

انتشارات میزان منتشر کرد.  

حقوق قراردادها عقود معین (1)

انتشارات میزان منتشر کرد.