تازه‌های نشر حقوقی
تازه‌های نشر حقوقی
جدیدترین اخبار تازه‌های نشر حقوقی
23 مهر 1398

شرح قانون مدنی به زبان پیشرفته جلد دوم

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات کتاب آوا  منتشر کرد .  

منتخب حقوق جزای عمومی

انتشارات کتاب آوا  منتشر کرد .  

آیین دادرسی اعتراض و نقص آرای قضاوتی در نظم حقوق کنونی

انتشارات کتاب آوا  منتشر کرد .  

حقوق مدنی خانواده

انتشارات میزان منتشر کرد .  

قواعد عمومی قراردادها

انتشارات میزان منتشر کرد .  

اموال و مالکیت

انتشارات میزان منتشر کرد .  

اموال و مالکیت

انتشارات میزان منتشر کرد .  

راهنمای جامع آیین نگارش (احکام جزایی1 ) جلد دوم

انتشارات آوا   منتشر کرد .  

قانون مجازات اسلامی به زبان انگلیسی

انتشارات خرسند  منتشر کرد.   

متون حقوقی 1و2

انتشارات خرسند  منتشر کرد. 

حقوق ورشکستگی وتصفیه اموال ورشکسته

انتشارات میزان منتشر کرد.