تازه‌های نشر حقوقی
تازه‌های نشر حقوقی
جدیدترین اخبار تازه‌های نشر حقوقی
23 آذر 1398

نکات طلایی و نمودار آیین دادرسی مدنی

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات اندیشه ارشد  منتشر کرد.  

منتخب قوانین خواص کیفری

انتشارات اندیشه ارشد  منتشر کرد.  

بانک تست آیین دادرسی کیفری

انتشارات اندیشه ارشد  منتشر کرد. 

مجموعه تست های احتمالی حقوق مدنی

انتشارات اندیشه ارشد  منتشر کرد.

مجموعه پرسش های چهار گزینه ای حقوق تجارت

انتشارات چتر دانش منتشر کرد.

قانون تجارت در نظام حقوقی کنونی

انتشارات میزان  منتشر کرد. 

کتاب آزمون یار (اصول فقه)

انتشارات اندیشه ارشد منتشر کرد.   

تمرکز طراح اصول فقه

انتشارات ارشد منتشر کرد.

بزهکاری و راهبرد های کاربرد پیشگیری از آن

انتشارات بنیاد حقوقی میزان منتشر کرد.   

حقوق عمومی و بین الملل (نگرشی دیگر)

انتشارات جنگل  منتشر کرد.   

محشای قانون آیین دادرسی کیفری

انتشارات فردوسی  منتشر کرد.