تازه‌های نشر حقوقی
تازه‌های نشر حقوقی
جدیدترین اخبار تازه‌های نشر حقوقی

Ethical Approaches to Human Remains 

انتشارات Springer منتشر کرد.

Ethical Approaches to Human Remains 

حقوق سنجشی «سنجش نظام های حقوقی»

انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد. 

حقوق سنجشی «سنجش نظام های حقوقی»

Rules fora flat world

انتشارات Oxford منتشر کرد

Rules fora flat world

مسئولیت مدنی ناشی از ساخت سازه

انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد .

مسئولیت مدنی ناشی از ساخت سازه

Desistance from Crime

انتشارات palgrave macmillan منتشر کرد . 

Desistance from Crime

Localized Law

انتشارات  Oxford منتشر کرد. 

Localized Law

مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا جلد2

انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد 

مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا جلد2

?Babies for Sale

انتشارات Zed منتشر کرد

?Babies for Sale

متون حقوقی«1 تا 4» a level and as level law «ویژه پیام نور»

انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد.

متون حقوقی«1 تا 4» a level and as level law «ویژه پیام نور»

مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا جلد 1

انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد.

مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا  جلد 1