تازه‌های نشر حقوقی
تازه‌های نشر حقوقی
جدیدترین اخبار تازه‌های نشر حقوقی
18 آذر 1398

بزهکاری و راهبرد های کاربرد پیشگیری از آن

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات بنیاد حقوقی میزان منتشر کرد.   

حقوق عمومی و بین الملل (نگرشی دیگر)

انتشارات جنگل  منتشر کرد.   

محشای قانون آیین دادرسی کیفری

انتشارات فردوسی  منتشر کرد. 

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

انتشارات دوران منتشر کرد.  

قانون اساسی در نظام حقوقی کنونی

انتشارات مجد منتشر کرد.

مجموعه قوانین صبا

انتشارات کلک صبا  منتشر کرد .   

قانون مجازات اسلامی و مقررات مرتبط با نمایه (ایندکس)

انتشارات فرهیخته منتشر کرد .  

قواعد فقه (بخش قضایی )

انتشارات  مرکز نشر علوم انسانی منتشر کرد.  

حقوق مدنی تحلیلی ( جلد اول )

انتشارات میزان منتشر کرد.   

حقوق بین الملل سرمایه گذار

انتشارات میزان منتشر کرد.   

وکلای جوان بدانند امور حسبی (با بازنگری و اضافات )

انتشارات دادگستر  منتشر کرد.  

وکلای جوان بدانند جلد ششم

انتشارات دادگستر  منتشر کرد.   

حقوق اداری

انتشارات دادگستر  منتشر کرد.  

جرائم منافی عفت مستوجب حد

انتشارات دادگستر  منتشر کرد.  

حقوق بین الملل عمومی

انتشارات دادگستر  منتشر کرد.   

بایسته های حقوق بین الملل خصوصی

انتشارات دادگستر  منتشر کرد.  

راهنمای جامع دریافت خسارت در بیمه های مسئولیت

انتشارات جنگل منتشر کرد . 

راهنمای طرح دعاوی (جلد دوم )

 انتشارات دادگستر  منتشر کرد. 

خوانش حقوقی از انقلاب مشروطه ایران

انتشارات بنیاد حقوقی میزان منتشر کرد.   

چالش حقوق آب

انتشارات دادگستر منتشرکرد .  

وکلای جوان بدانند (آیین دادرسی کیفری )

انتشارات دادگستر منتشرکرد .  

پزشکی قانونی

انتشارات دادگستر منتشرکرد .  

دادرسی های فوری ؛ دستور موقت درحقوق ایران و حقوق تطبیقی

انتشارات دادگستر منتشرکرد .  

دادرسی های فوری و رسیدگی های خارج از نوبت

انتشارات دادگستر منتشرکرد .  

حقوق کیفری اراضی ملی شده

انتشارات دادگستر منتشرکرد .  

چهل گفتار حقوقی

انتشارات دادگستر منتشرکرد .  

آیین دادرسی مدنی (جلد اول )

انتشارات دادگستر منتشرکرد .  

حقوق بارداری و زایمان ایمن در ایران و حقوق بین الملل

انتشارات دادگستر منتشرکرد .  

جسارتهایی در جرم شناسی

انتشارات دادگستر منتشرکرد .  

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

انتشارات چتر دانش  منتشرکرد .  

قانون روابط موجرو مستاجر

انتشارات چتر دانش  منتشرکرد .  

راهنمای کاربردی قانون مالیات بر ارزش افزوده

انتشارات سخنوران منتشرکرد .  

راهنمای کاربردی قانون مالیات های مستقیم

انتشارات سخنوران منتشرکرد .  

قوانین ایثارگران

انتشارات هزار رنگ ( پخش توازن ) منتشرکرد .  

منتخب قوانین خاص حقوقی و کیفری

انتشارات آوا    منتشرکرد .  

کلیات حقوق جزا

انتشارات میزان  منتشرکرد .  

اصول فقه به روش ساده

انتشارات دادافرین منتشرکرد .  

حقوق بازرگانی (حقوق تجارت )

انتشارات شهر آشوب منتشرکرد .  

قانون تعاون و شرکت های تعانی

انتشارات هزار رنگ (پخش توازن ) منتشرکرد .  

حقوق مدنی 8

 انتشارات گنج دانش   منتشرکرد .  

خسارت تأخیر تأدیه

 انتشارات ابتکار دانش   منتشرکرد .  

شرح آزمونی آیین دادرسی کیفری

 انتشارات آریا داد  منتشرکرد .  

جایگزین های زندان یا مجازات های بینابین

 انتشارات جهش  منتشرکرد .  

کتاب حقوق قراردادها

 انتشارات سمت  منتشرکرد .  

کتاب تست آیین دادرسی مدنی

 انتشارات دادآفرین منتشرکرد .  

آزمون یار آیین دادرسی مدنی

انتشارات اندیشه ارشد منتشرکرد   

درآمدی بر حقوق بین الملل عمومی (جلد اول)

انتشارات مجد منتشرکرد .  

معاهدات بین المللی در اسلام و حقوق بین الملل عمومی

 انتشارات مجد منتشرکرد .  

نگاهی معاصر به مجازات قصاص

 انتشارات مجد منتشرکرد .  

حقوق بین الملل سرمایه گذاری

 انتشارات میزان  منتشرکرد .  

مجموعه مقالات همایش « حقوق بین الملل و بازی های رایانه ای » 1395

انتشارات بنیاد حقوقی میزان منتشر کرد .  

آیین رونمایی و جشن امضا کتاب

«مبانی و اصول مسئولیت مدنی از دیدگاه حقوق تطبیقی»  

درخواست تامین دعوای واهی

اگر دعوایی علیه شما مطرح گردید که مستند به اسناد تجاری و یا سند رسمی نباشد شما میتوانید برای هزینه هایی که ممکن است در جریان دادرسی متحمل شوید از دادگاه تقاضای تامین دعوای واهی نمایید.  

حقوق مدنی تحلیلی (جلد اول)

 انتشارات میزان  منتشر کرد .  

حقوق رقابت و توسعه خارجی شرکت های تجاری

 انتشارات میزان  منتشر کرد .  

مسئولیت کیفری ربات ها

 انتشارات میزان   منتشر کرد .  

قانون اساسي قانون مدني

 انتشارات دوران  منتشرکرد .  

راهنمای نگارش داوری

. انتشارات جنگل جاودانه منتشر کرد .   

حقوق كاداستر (ثبت نوين)

 انتشارات گنج دانش  منتشر کرد .  

رونمایی و بررسی جلدهای دوم و سوم کتاب آیین دادرسی مدنی

انجمن حقوق شناسی ، خانه اندیشمندان علوم انسانی ، انجمن علمی آیین دادرسی مدنی و انتشارات کتابخانه گنج دانش برگزار می نماید . 

گنجینه انگلیسی فقه و اصول و حقوق اسلامی

 انتشارات جنگل جاودانه منتشر کرد .  

جرم و ریسک

 انتشارات جنگل جاودانه منتشر کرد .  

محشی آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت

 انتشارات جنگل جاودانه منتشر کرد .    

بررسی صلاحیت محاکم کیفری در رسیدگی به دعاوی خصوصی (مدنی)

 انتشارات جنگل جاودانه منتشر کرد .  

دستور موقت (دادرسی فوری) در قانون و رویه قضایی (ویرایش جدید)

 انتشارات جنگل جاودانه منتشر کرد .  

قوانین چک، سفته، برات قانون جدید صدور چک

 انتشارات جنگل جاودانه منتشر کرد .  

محشای قانون حمایت خانواده (کاربردی)

 انتشارات جنگل جاودانه منتشر کرد .  

مجموعه قوانین کیفری کاربردی( ویرایش جدید )

 انتشارات جنگل جاودانه منتشر کرد .  

ضابطین قوه ی قضاییه بایدها و نبایدها

 انتشارات جنگل جاودانه منتشر کرد .  

نقد ورویه های شورای نگهبان

انتشارات جنگل جاودانه منتشر کرد .  

مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور (حقوقی و کیفری)

انتشارات جنگل جاودانه منتشر کرد .  

متون فقه وکالت

انتشارات کتاب آوا   منتشر کرد .  

مختصر حقوق مدنی

انتشارات کار نامه  منتشر کرد .  

شرح قانون مدنی به زبان پیشرفته جلد دوم

انتشارات کتاب آوا  منتشر کرد .  

منتخب حقوق جزای عمومی

انتشارات کتاب آوا  منتشر کرد .  

آیین دادرسی اعتراض و نقص آرای قضاوتی در نظم حقوق کنونی

انتشارات کتاب آوا  منتشر کرد .  

حقوق مدنی خانواده

انتشارات میزان منتشر کرد .  

قواعد عمومی قراردادها

انتشارات میزان منتشر کرد .  

اموال و مالکیت

انتشارات میزان منتشر کرد .  

اموال و مالکیت

انتشارات میزان منتشر کرد .  

راهنمای جامع آیین نگارش (احکام جزایی1 ) جلد دوم

انتشارات آوا   منتشر کرد .  

قانون مجازات اسلامی به زبان انگلیسی

انتشارات خرسند  منتشر کرد.   

متون حقوقی 1و2

انتشارات خرسند  منتشر کرد. 

حقوق ورشکستگی وتصفیه اموال ورشکسته

انتشارات میزان منتشر کرد.   

حقوق بشر دوستان در شرایط بلایای طبیعی

نشریه مدافعان به صورت ویژه نامه به چاپ رسید .  

حقوق اسناد تجارتی (حقوق تجارت 3)

انتشارات میزان منتشر کرد.  

حقوق قراردادها عقود معین (1)

انتشارات میزان منتشر کرد.   

حقوق مناقصات (جلد اول )

انتشارات میزان منتشر کرد .   

حقوق مدنی 1

انتشارات میزان  منتشر کر د.   

جرایم علیه امنیت و نظم اقتصادي و اجتماعی کشور

انتشارات مجد منتشر کر د  

اصول و موازین حقوقی حاکم بر کاریرد سلاح

انتشارات مجد   منتشر کرد .   

داوری بین المللی در نظام حقوق ایران

انتشارات مجد منتشر کرد   

وکلای جوان بدانند امور حسبی (با بازنگری کامل و اضافات )

انتشارات دادگستر  منتشر کرد .  

وکلای جوان بدانند آیین دادرسی مدنی (جلد ششم )

انتشارات دادگستر  منتشر کرد.    

قانون توزیع عادلانه آب در آیینه حقوق آب (جلد اول)

انتشارات دادگستر  منتشر کرد     

جرائم منافی عفت مستوجب حد

انتشارات دادگستر  منتشر کرد .   

حقوق شهروندی و قوانین پشتیبان

انتشارات دادگستر  منتشر کرد .   

حقوق اداری

انتشارات دادگستر  منتشر کرد .   

حقوق بین الملل عمومی

انتشارات دادگستر  منتشر کرد .  

بایسته های حقوق بین الملل خصوصی

انتشارات دادگسترمنتشر کرد .   

تفسیر جامع قانون اجرایی احکام مدنی

انتشارات کتاب آوا   منتشر کرد   

اصول فقه دانشگاهی

انتشارات کتاب آوا   منتشر کرد .   

آثار حقوقی قراردادهای پیمان کاری دولتی آثار عام و خاص

انتشارات کتاب آوا  منتشر کرد .  

حقوق کیفری اراضی ملی شده

انتشارات دادگستر  منتشر کرد .  

آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (با بازنگری کامل)

انتشارات دادگستر  منتشر کرد .   

چهل گفتار حقوقی

انتشارات دادگستر  منتشر کرد .   

فرهنگ حقوقی ممتاز

انتشارات دادگستر  منتشر کرد .  

حق بارداری و زایمان ایمن در ایران و حقوق بین الملل

انتشارات دادگستر  منتشر کرد .  

تفکیک و افراز در حقوق شهری

انتشارات جنگل منتشر کرد   

سوال و جواب (شماره 55)

۴ قطعه زمین تجاری سند دار دارم ۲۰ماه پیش درخواست صدور پروانه کردم شهرداری میگوید که زمین بنده در طرح مطالعاتی احداث فضای سبز قرار گرفته.  

اینترنت اشیاء، هوش مصنوعی و چالش های حقوقی پیش

انتشارات جنگل منتشر کرد  

قانون آیین دادرسی مدنی

دانشگاه تهران منتشر کرد .

قانون آیین دادرسی کیفری

انتشارات جنگل منتشر کرد   

مجموعه قوانین و مقررات قانون تجارت

انتشارات جنگل منتشر کرد 

حکم اعدام یک متهم به قتل در خدابنده اجرا شد

 رئیس‌ کل دادگستری استان زنجان از اجرای حکم اعدام متهم به قتل سه عضو یک خانواده در خدابنده خبر داد.  

گذشت از قصاص نجفی «الگو» شد/ امکان محکومیت به حبس با تشخیص دادگاه

 یک وکیل دادگستری با اشاره به اعلام گذشت اولیای دم میترا استاد از محمدعلی نجفی، گفت: خوشبختانه هم حرمت خانواده مقتول و هم خون آن مرحوم نگه داشته شد و مهمتر از همه یک الگویی در جامعه شد.

« نشست سیر تطور قانون اساسی عمان » انجمن علمی حقوق اساسی نمایندگی فارس با مشارکت کانون وکلای دادگستری فارس

 انجمن علمی حقوق اساسی نمایندگی فارس با مشارکت کانون وکلای دادگستری فارس برگزار می نماید . 

کشف و توقیف ۷۰۰ دستگاه استخراج ارز دیجیتال در شهر قدس

  کاویانی از کشف و توقیف قریب ۷۰۰ دستگاه استخراج ارز دیجیتال خبر داد و گفت: ۳ نفر به اتهام سواستفاده از انشعاب برق کارگاه‏‌های صنعتی و کشاورزی تحت تعقیب قرار گرفتند.

مجازات سرقت اطلاعات رایانه‌ای چیست؟

در اجرای قانون تجارت الکترونیکی، مجازات کلاهبرداری رایانه‌ای، حبس از یک سال تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه و نیز رد مال به صاحبان اموال است.

جریمه ۴ میلیاردی قاچاقچی ارز در کردستان

 مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان از جریمه ۴ میلیاردی قاچاقچی ارز خبر داد و گفت:‌ رای صادره قطعی و لازم الاجراست.  

توضیحات «مسعود استاد» درباره بخشش «نجفی»

برادر میترا استاد صبح امروز با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود از اعلام رضایت از نجفی خبر داد.  

برادر میترا استاد، نجفی را بخشید|

محمدعلی نجفی از اتهام دیگر تبرئه شده و در مورد «نگهداری سلاح غیر مجاز» هم دادگاه ایشان را به دو سال حبس محکوم کرده است.

"حسن عباسی" تحلیل‌گر ارشد مسائل سیاسی و اجتماعی بازداشت شد.

حسن عباسی طی یک سخنرانی، مطالبی درباره برخی ارتباطات با "آمدنیوز" مطرح کرده بود که نهایتاً با شکایت وزیر اطلاعات احضار و بازداشت شد.  

دیوان عدالت دستور به توقف فرآیند مصاحبه و جذب پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری داد؟

 رایی از دیوان عدالت اداری در فضای مجازی منتشر شده که نشان می‌دهد این مرجع قضایی، دستور موقت نسبت به توقف فرآیند مصاحبه و جذب پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری ۹۷ داده است.

موجودی اورانیوم غنی شده ایران

همچنین  بهروز کمالوندی در جمع خبرنگاران درباره میزان اورانیوم غنی شده کشور بالاتر از ۳.۶۷ درصد اظهار کرد: وقتی تصمیم گرفتیم غنی سازی خود را بالاتر از ۳.۶۷ درصد انجام دهیم این کار با توجه به ضرورت و نیازمان به سوخت نیروگاهی انجام شد

تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران، دست به تحلیل راه‌های خلاقانه‌ای زده است

به تنش‌های اخیر بین آمریکا و ایران و همچنین تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران، دست به تحلیل راه‌های خلاقانه‌ای زده است که ایران برای دور زدن و عبور موانع از آن‌ها استفاده می کند. 

زنگ هشدار «پمپئو» از پایان تحریم های تسلیحاتی ایران به صدا درآمد!

در سال 2023 تحریم‌های مربوط به تسلیحات سنگین و موشکی اتمام پیدا می‌کند و در 2025 قطعنامه‌های پیشین سازمان مل علیه ایران که عمدتا قطعنامه‌های فصل هفتمی بودند دیگر قابلیت بازگشت خود را از دست می‌دهند.

مبادله اسناد با انگلیس برای آزادسازی نفتکش ایرانی در جبل الطارق

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی از علاقه‌مندی انگلیس برای آزادسازی کشتی توقیف شده نفتی ایران خبر داد و گفت: اسنادی بین دو کشور مبادله شده که در رفع توقیف این کشتی کمک می‌کند.

جزئیاتی تازه از درگیری مرگبار در محمودآباد

 اختلاف ملکی بین اهالی منطقه بیشه‌کلا مازندران و پایگاه هوایی ارتش که منجر به تیراندازی و مرگ دو کارگر شد با شناسایی ضاربان و بازداشت آنها وارد مرحله تازه‌ای از تحقیقات شد.  

« نشست کارگاه تامین اجتماعی » انجمن علمی حقوق اداری فارس با همکاری کمیسیون آموزش کانون وکلای فارس

انجمن علمی حقوق اداری فارس با همکاری کمیسیون آموزش کانون وکلای فارس برگزار می نماید .

سالار آقاخان؛ عامل بانک مرکزی در توزیع ارزها فراری است

سالار آقاخان از متهمان مطرح و به نام پرونده ارزی که کیفرخواستش به همراه پرونده عراقچی و سیف به دادگاه رفته، متواری است.

دادگاه مفاسد اقتصادی| وصول ۶۰ شکایت جدید در پرونده خانواده هاشمی

 ۶۰ شکایت جدید در پرونده خانواده هاشمی که در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی رسیدگی و منتهی به صدور حکم شده است، به دادسرای ویژه جرایم اقتصادی واصل شد.  

۴ سال پس از فاجعه منا؛‌ چرا اطلاعات برچسب‌های روی تابوت با اجساد مطابقت نداشت؟

تابوت‌های قرمز، دو برچسب سبز و سفید داشت. هر برچسبی مشخصات متفاوت داشت. یکی از تابوت ها را که برای نمونه باز کردیم متوجه شدیم نه تنها برچسب‌ها با مشخصات متفاوت هستند بلکه جسد داخل تابوت زن است، در حالی که در برچسبها دو تا اسم مرد متفاوت بود.  

تعزیرات: قاچاقچیان کالا با صاحب‌منصبان استان‌های مرزی هماهنگ هستند

مدیرکل پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی گفت: هماهنگی قاچاقچیان با برخی از افراد صاحب منصب در استان های مرزی از دلایل قاچاق لوازم خانگی به کشور است و در حقیقت آن صاحب منصبان ورود کالا به مرزی های کشور را تسهیل می کنند.

جزئیات یک عملیات شگفت‌انگیز در نظام بانکی؛ این بانک ۸۰ درصد وام‌ها را به خودش داده!

«بانک‌ها نهاد‌های اقتصادی‌ای هستند که وظیفه تجهیز و تخصیص منابع، عملیات اعتباری، عملیات مالی، خرید و فروش ارز، نقل و انتقال وجوه، قبول امانات، نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان و موضوعاتی از این دست را برعهده دارند.»،

ایران تا زمانی امنیت تنگه هرمز را تامین می‌کند که نفت خود را صادر کند

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران گفت که «پیام ما به کشورهای منطقه و جهان این است که ایران تا زمانی امنیت تنگه هرمز را تامین می‌کند که نفت خود را صادر کند».

پاسخ به پرسش‌های اساسی درباره کارت سوخت

طی چند ماه اخیر اخبار مربوط به بنزین حواشی بسیاری را به دنبال داشت، اما درنهایت دولت برای احیای مجدد کارت سوخت تصمیم گرفت؛ تا شاید از این طریق بتواند وضعیت مصرف و قاچاق بنزین را سرو سامان دهد

مسافرت مرگ؛ هشدار عفو بین‌الملل درباره سفر به آمریکا

سازمان عفو بین‌المللی در ارتباط با علت بیانیه‌ خود اظهار‌ کرد: « در آمریکا صرف‌نظر از اینکه شما چه کسی هستید، ضمانت این‌که قربانی تیراندازی نمی‌شوید، ناممکن است.» 

قوه قضائیه برای قضات و کارکنانش کارنامه صادر می‌کند

به‌موجب «دستورالعمل ساماندهی و نحوه اعمال نتایج ارزشیابی کارکنان دستگاه قضایی» برای قضات «کارنامه قضایی» و برای کارکنان «کارنامه اداری» صادر خواهد شد

توضیح نیروی هوایی ارتش درباره حادثه بیشه‌کلا

 نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ضمن تسلیت به خانواده‌های داغدار درگذشتگان حادثه روز گذشته در بیشه کلا به تشریح ابعاد و جزئیات بیشتری پرداخت.

ارتقای کیفیت خدمات و تسهیل ارائه خدمات سرلوحه برنامه‌های پزشکی قانونی است

 معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور، گفت: در دوره مدیریت جدید سازمان بحث ارتقای کیفیت خدمات و نیز تسهیل ارائه خدمات به مردم عزیزمان در سرلوحه برنامه‌های سازمان قرار دارد.

بازداشت چند تن از کارکنان پایگاه هوایی ارتش در محمود آباد

دادستان نظامی مازندران گفت: درپی حادثه درگیری روز شنبه در محمود آباد چند تن از کارکنان پایگاه هوایی ارتش دستگیر و به سازمان قضایی نیروهای مسلح مازندران منتقل شدند.

سلاح و برگ برنده ایران در جنگ دریایی با آمریکا

مین‌های دریایی ممکن است در ظاهر جذاب به نظر نرسند اما موثر و کارآمد هستند و می‌توانند باعث غرق شدن برخی از ناوهای جنگی امریکایی شوند.

قطع دست برای عامل دستبرد به ۸۰ خانه

 دیوان عالی کشور حکم قطع انگشتان دست سارقی را که با همدستی یک دزد حرفه‌ای دیگر به ۸۰ خانه دستبرد زده بود نقض کرد.

کلاهبرداری ۳۳ میلیاردی در خراسان شمالی

 دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان شمالی از دستگیری متهمان و اعضاء یک باند کلاهبرداری در بجنورد خبر داد.

اتخاذ تدابیر برای ورود بهترین‌های کنکور به دانشگاه علوم قضایی

رئیس سابق دانشگاه علوم قضایی گفت: طی این چند سال موفق شدیم با تدابیر اتخاذ شده بهترین‌های کنکور به دانشگاه علوم قضایی وارد شوند.

احتمال تغییر در آزمون وکالت سال ۹۹/ انتخاب سه کانون و اضافه شدن حقوق اساسی به سوالات

 رییس کانون وکلای دادگستری مرکز از احتمال ایجاد تغییراتی در نحوه برگزاری آزمون وکالت سال ۱۳۹۹ خبر داد.

رئیس جدید پژوهشگاه قوه قضائیه منصوب شد

رئیس قوه قضائیه طی حکمی دکتر سیدحجت‌الله علم‌الهدی، قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان را به عنوان رئیس جدید پژوهشگاه قوه قضائیه منصوب کرد.

درخواست از رئیس قوه‌قضاییه برای رسیدگی قاطع به پرونده فساد در فوتبال

یک نماینده مجلس از رئیس قوه‌قضاییه خواست به پرونده ۶ جلدی فساد در فوتبال به صورت جدی و قاطع ورود کند.

ملاقات محمدعلی نجفی با خانواده‌اش

 یکی از وکلای مدافع محمدعلی نجفی با تکذیب اخبار منتشره درباره اعزام موکلش به بیمارستان گفت: موکلم در سلامت کامل بسر می برد.

بازداشت ۳ مدیر دامپزشکی استان گلستان به اتهام فساد مالی

رئیس کل دادگستری گلستان از شناسایی و دستگیری سه نفر به اتهام فساد اداری در دامپزشکی این استان خبر داد.

مافیای دارو و سکوت ۳۰ ساله

 وزیر بهداشت می‌خواهد سنت جدیدی در حیاتی‌ترین زیرمجموعه وزارت بهداشت پایه‌گذاری کند؛ جدا کردن ردیف بودجه داروی دانشگاه‌ها از باقی اعتبارات سازمان غذا و دارو.  

هزینه حذف چهار صفر از اسکناس‌ها چقدر است؟ چقدر سکه و اسکناس در کشور وجود دارد؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اکنون ۸ میلیارد و ۷۰۹ میلیون برگ اسکناس و ایران‌چک در اقتصاد ایران در گردش است. ۶ میلیارد و ۹۸ میلیون برگ از آن‌ها، اسکناس‌های ۵ هزار تومانی و بزرگتر هستند.

کپی‌های برنامه۹۰ درفصل جدید فوتبال؛ میثاقی در تهران، مزدک در لندن!

شبکه ۳ همچنان سیاست دور کردن چهره‌های محبوب و اصلی گزارش و اجرا را دنبال می‌کند و حالا شنیده می‌شود در پی ساختن برنامه‌ای مشابه نود برای فصل جدید است!

« فراخوان مقاله چهارمین همایش ملی زبان شناسی حقوقی : تحلیل گفتمان حقوقی» انجمن زبانشناسی ایران با همکاری گروه زبان شناسی دانشگا

انجمن زبانشناسی ایران با همکاری گروه زبان شناسی دانشگاه تربیت مدرس برگزار می نماید .

ابلاغ حکم فروش آزاد گوشت‌های برزیلی / مدیران متخلف روانه زندان شدند

حکم متهمان پرونده فروش آزاد گوشت‌های برزیلی وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی شعبه چهارم دادگاه ویژه صادر شد.

« نشست علمی روش شناسی حقوق »گروه حقوق خانه اندیشمندان علوم انسانی

گروه حقوق خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می نماید .

جریمه 7 میلیاردی موسسه ترک اعتیاد در استان البرز

 مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز از محکومیت 7 میلیارد ریالی یک موسسه ترک اعتیاد در البرز خبر داد.  

تلاش وکلای "محمدعلی نجفی" برای اخذ رضایت از اولیاء دم مرحوم استاد

یکی از وکلای اولیاء دم میترا استاد گفت: رفت‌وآمدها از ناحیه وکلا و بستگان محمدعلی نجفی برای اخذ رضایت از اولیاء دم مرحوم استاد وجود دارد اما تاکنون هیچ اتفاقی نیفتاده است.

ارجاع پرونده کلاهبرداری از کامیو‌ن‌داران مناطق زلزله‌زده به دادسرای ویژه جرایم اقتصادی

پرونده کلاهبرداری از حدود ۱۵۰ نفر از کامیون داران که بخشی زیادی از آنها از زلزله‌زدگان سرپل‌ذهاب هستند، برای رسیدگی به مجتمع ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی ارجاع شد.  

دیوان عدالت آب پاکی را روی دست کانون وکلا ریخت

دیوان عدالت اداری با تعیین تکلیف بند سوم مصوبه هیئت مقررات زدایی، شکایت کانون وکلا از بند سوم این مصوبه مبنی بر بارگذاری پروانه وکالت در سامانه مجوزهای کسب و کار را رد کرد و آن را قانونی دانست.

بازداشت جعبه سیاه پتروشیمی

داتیکان : چشم‌ها در انتظار صدور حکم از سوی قاضی مسعودی‌مقام برای پرونده پتروشیمی‌گیت است که خبری از راه می‌رسد؛ «ج. س» بازداشت شد.

مافیای VPN به کجا وصلند؟

وقتی وب‌سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی فیلتر می‌شوند، طبیعی است که بازار گسترده‌ای برای خرید و فروش VPN شکل گرفته و گردش مالی بالایی هم داشته باشد

مجرمان غیرعمد نباید زندانی شوند

 رئیس کل دادگستری البرز گفت: نباید نگاه ما این باشد که چونقانون، مجازات حبس را برای فرد بزهکار تعیین کرده باید به هر قیمتی آن را اجرایی کنیم.   

محکومیت شهردار پیشین کرج به سه سال حبس و 2.5 میلیارد تومان جزای نقدی

رییس دادگستری استان البرز در رابطه با پرونده شهردار سابق کرج گفت: حکم بدوی دادگاه در ارتباط با این پرونده صادر و شهردار سابق کرج به اتهام تبانی در معاملات دولتی به سه سال حبس و حدود 2.5 میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است.

« نشست بررسی ضرورت باز تعریف ساختار کانون های وکلا» گروه همبستگی وکلای دادگستری خراسان

گروه همبستگی وکلای دادگستری خراسان برگزار می نماید . 

« کنفرانس بین المللی یکجانبه گرایی و حقوق بین الملل» دانشگاه علامه طباطبایی

دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می نماید . 

ظریف: اجازه نمی‌دهیم مردم‌مان بی غذا و دارو باشند

 وزیر امور خارجه گفت: ما هیچ وقت امنیت نمی‌خریم و امنیت نمی‌فروشیم.  

خودروهای لوکس قاچاق در انبار اموال تملیکی خاک می‌خورند

مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی گفت که خودروهای لوکس قاچاق همچنان در انبار اموال تملیکی استان فارس نگهداری می‌شوند.  

معاون فرهنگی قوه‌قضائیه: صدور گواهینامه موتور برای غیرمردان جایز نیست

معاون فرهنگی قوه‌قضائیه گفت: بر اساس قانون راهنمایی و رانندگی، صدور گواهینامه موتورسیکلت برای غیرمردان جایز نیست.  

رئیس کانون وکلای مرکز: با فرار مالیاتی وکلا برخورد می‌کنیم

رئیس کانون وکلای مرکز با اشاره به اینکه نهاد وکالت قائل به خودانتظامی است، گفت: فرار مالیاتی وکلا نادر است اما چنانچه گزارشی دریافت کنیم قاطعانه با آن برخورد می‌کنیم.

ماجرای مرموز داروی چمدانی و ٥٢ جفت چشم نابینا

ماجرای داروی «اوستین» و نابینایی بیماران چشمی بار دیگر خبرساز شد؛ پرونده‌ای که در ‌سال ٩٣ و با مراجعه ١٥ بیمار به بیمارستان فارابی رسانه‌ای شد.

هادی رضوی به زندان منتقل شد

 نماینده دادستان تهران در پرونده بانک سرمایه از اجرای حکم هادی رضوی و انتقال او به زندان خبر داد.  

گزینه‌های جانشینی آمانو در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چه مواضعی نسبت به ایران دارند؟

 پس از درگذشت یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اکنون این موضوع مطرح است که گزینه های جانشینی وی درباره ایران چه مواضعی دارند.  

ماجرای خروج آرشیو صدا و سیما ازسوی مزدک میرزایی چیست؟

در پی حذف عادل فردوسی‌پور ناگهان خبر می‌رسد مزدک میرزایی یکی از گزارشگران قوی تلویزیون به شبکه ماهواره‌ای ایران اینترنشنال پیوسته و آرشیوهای ورزشی صداوسیما را با خود برده است.

تغییر موضع آشکار ابوظبی و دلیل چرخش امارات به سوی ایران چیست؟

اقدامات اخیر امارات با سیاستی که ابوظبی در اتحاد با عربستان علیه ایران در سال‌های گذشته دنبال کرده بود تفاوتی آشکار دارد. پیش از این ابوظبی ایران را تهدیدی برای منطقه قلمداد کرده بود.

مشارکت در کلاهبرداری ۷۶۱ میلیاردی مدیران شرکت پرشین پارس

 اولین جلسه رسیدگی به پرونده مدیران شرکت خودرویی "آرمان پرشین پارس" با ۱۵۰۰ نفر شاکی برگزار شد.  

بازداشت ٤ نفر از مسئولان شهرداری و شورای شهر صدرا

 رئیس کل دادگستری استان فارس از بازداشت ٤ نفر از مسئولین شهرداری و شورای شهر صدرا خبر داد.  

دعوت فراکسیون زنان از نیروی انتظامی برای بررسی موضوع موتورسواری زنان

 فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی از نیروی انتظامی دعوت کرد در جلسه‌ای با نمایندگان زن مجلس موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان و خلاءهای قانونی آن را مورد بررسی قرار دهد.  

« نشست علمی «روش شناسی حقوق» گروه حقوق خانه اندیشمندان علوم انسانی

حقوق خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می نماید .

فرجام عیش و نوش با پول معلمان

 حکم پرونده «سید محمدهادی رضوی» و «احسان دلاویز» پس از هشت جلسه رسیدگی در شعبه سوم دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی صادر شد.  

پلیس راهور ملزم به صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان شد

 شعبه‌ای از دیوان عدالت اداری در رایی، حکم به "الزام پلیس راهور ناجا به صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان واجد صلاحیت" صادر کرد.  

نصب بنر‌های ارشادی بدحجابی در مترو تهران

 از امروز بنر‌های ارشادی در ایستگاه‌های مترو تهران با موضوع بدحجابی در ایستگاه‌های مترو تهران نصب شد.  

سپاه یک نفتکش دیگر را در خلیج فارس توفیف کرد

فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه از کشف ۷۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در خلیج فارس خبر داد.  

پرسش و پاسخ مردمی در نظام اداری شهرداری ها

انتشارات جنگل منتشر کرد   

« نشست کارگاه آموزشی حقوق و تکالیف وکلا در قوانین مالیاتی » کمیسیون مالیاتی کانون وکلای دادگستری مرکز

کمیسیون مالیاتی کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار می نماید 

کتاب : نوآوری های قانون جدید آیین دادرسی کیفری

انتشارات جنگل منتشر کرد

کتاب : حقوق شرکت های تعاونی

انتشارات جنگل منتشر کرد

کتاب : تاثیر مقررات ثبتی بر قانون مدنی (ویراست دوم)

انتشارات جنگل منتشر کرد 

کتاب : مجموعه قرادادهای مدرن 7

انتشارات جنگل منتشر کرد  

کتاب : محشای قانون حمایت خانواده (کاربردی)

انتشارات جنگل منتشر کرد  

کتاب : حقوق خانواده : تبیین فقهی- حقوقی (مهر)

انتشارات جنگل منتشر کرد  

کتاب : مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

انتشارات جنگل منتشر کرد  

کتاب : جرم و ریسک

انتشارات جنگل منتشر کرد  

کتاب : راهنمای نگارش رای داوری

انتشارات جنگل منتشر کرد  

کتاب : قواعد داوری و میانجی گری اتاق بازرگانی بین المللی

انتشارات جنگل منتشر کرد  

کتاب : بازخوانی جایگاه ثبت، در بیع اموال غیر منقول

انتشارات جنگل منتشر کرد  

کتاب : بررسی مباحث حقوقی پروانه ساختمانی

انتشارات جنگل منتشر کرد  

کتاب : حق تعیین سرنوشت و گستره‌ی مفهومی آن

انتشارات جنگل منتشر کرد  

کتاب حقوق جزای عمومی: مجرم و مسئولیت کیفری

انتشارات جنگل منتشر کرد  

کتاب تملک املاک،اراضی، مستحدثات دولتی و شهرداری ها

انتشارات جنگل منتشر کرد  

کتاب آیین دادرسی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری

انتشارات جنگل منتشر کرد

کتاب اصول و فنون قانون‌گذاری

انتشارات جنگل منتشر کرد

کتاب نظام تخلفات اداری و انتظامی(تحلیل و تطبیق)

انتشارات جنگل منتشر کرد

کتاب سیر عقل در منظومهٔ حقوق بین‌الملل

انتشارات نگاه نو منتشر کرد

کتاب پرسش و پاسخ های اینکوترمز 2010

انتشارات جنگل منتشر کرد

کتاب مبانی حقوق آب

انتشارات جنگل منتشر کرد

کتاب حقوق شناسی حیوانات

انتشارات جنگل منتشر کرد

کتاب درس هایی از اجرای احکام مدنی

انتشارات جنگل منتشر کرد

کتاب «فرهنگ مختصر( ثبتی، حقوقی ) راهگشا»

انتشارات جنگل منتشر کرد

کتاب فلسفه حقوق به بیان طنز

انتشارات جنگل منتشر کرد

کتاب «حقوق جزای عمومی»

انتشارات جنگل منتشر کرد

کتاب حقوق جزای عمومی: مجرم و مسئولیت کیفری

انتشارات جنگل منتشر کرد

کتاب حقوق کیفری اختصاصی 1 (حدود)

انتشارات جنگل منتشر کرد

کتاب« شرح قانون مجازات اسلامی (قصاص) جلد چهارم»

انتشارات جنگل منتشر کرد

کتاب قانون پرسشی آیین دادرسی مدنی

انتشارات جنگل منتشر کرد

کتاب کلاهبرداری و جرایم در حکم کلاهبرداری

انتشارات جنگل منتشر کرد

کتاب داوری الکترونیک

انتشارات جنگل منتشر کرد

کتاب نظام حقوقی فضای ماوراء جو(چالش ها و رهیافت ها)

انتشارات حقوقی میزان منتشر کرد .

کتاب حقوق حل اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی

انتشارات حقوقی میزان منتشر کرد .

کتاب مقالی از عوارض شهرداری ها

انتشارات جنگل منتشر کرد .

کتاب متون حقوقی آیین دادرسی مدنی و داوری

انتشارات جنگل منتشر کرد .

کتاب اصل جبران کامل خسارت در حقوق مسئولیت مدنی

انتشارات جنگل منتشر کرد .

کتاب حقوق حفظ اسرار

نشر حقوقی میزان منتشر کرد .

کتاب ادله اثبات دعوا

نشر حقوقی میزان منتشر کرد .

کتاب بررسی فقهی - حقوقی مجازات‌های تکمیلی و تبعی

نشر حقوقی میزان منتشر کرد .

کتاب آیین دادرسی کیفری جرایم رایانه‌ای و مخابراتی

نشر حقوقی میزان منتشر کرد .

کتاب مجموعه قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی

نشر حقوقی میزان منتشر کرد .

کتاب مباحث کاربردی چک و سفته

انتشارات جنگل منتشر کرد .

کتاب تهاجم علیه اشخاص

نشر حقوقی میزان منتشر کرد .

کتاب خشونت خانگی

نشر حقوقی میزان منتشر کرد .

کتاب شرح قانون مجازات اسلامی(جلد ۱ و ۲)

چاپ اول منتشر شد .

کتاب کارفرما (حقوق، وظایف و تکالیف)

انتشارات جنگل منتشر کرد .

کتاب جنگ سایبری و حقوق جنگ

نشر حقوقی میزان منتشر کرد .

کتاب حقوق امنیت هسته ای

با موضوع بررسی رویکرد نظام عدم اشاعه هسته ای به قلم دکتر حسین سرتیپی و دکتر علیرضا حجت زاده منتشر شد .

کتاب دادرسی انتخاباتی

چاپ اول منتشر شد .

کتاب حقوق امنیت هواپیمایی

انتشارات حقوقی میزان منتشر کرد .

کتاب شرح کامل حقوق ثبت، مشتمل بر عملیات مقدماتی ثبت

انتشارات جنگل منتشر کرد .

کتاب تئوری حسن نیت در قراردادها

انتشارات حقوقی جنگل منتشر کرد .

کتاب درک کنترل اجتماعی(انحراف، جرم و نظم اجتماعی)

نشر‌حقوقی میزان منتشر کرد .

کتاب جرایم شرکتی، قانون و کنترل اجتماعی

انتشارات حقوقی میزان منتشر کرد .

کتاب تغییر کاربردی

انتشارات جنگل منتشر کرد .

کتاب راهبردهای موثر كاهش جرم

نشر حقوقی میزان منتشر کرد .

کتاب بایسته های آیین دادرسی کیفری

نشر حقوقی میزان منتشر کرد .

کتاب جرم شناسی کاربردی

به ترجمه دکتر حمید رضا ملک محمدی توسط نشر حقوقی میزان چاپ گردید.

کتاب راهنمای حقوق بین الملل محیط زیست

انتشارات جنگل منتشر کرد

کتاب جایگزین‌های حبس در انگلستان و ویلز، آلمان و ترکیه

به ترجمه حامد صفایی آتشگاه و حمیدرضا دانش ناری منتشر شد .

کتاب جرم‌شناسی فراملی

به ترجمه گروهی از پژوهشگران علوم جنایی منتشر شد .

کتاب داور و عدلیه

علی‌اکبر داور و نقش او در تاسیس دادگستری نوین ایران

کتاب مستندات در حقوق خانواده: نکاح

انتشارات جنگل منتشر کرد .

کتاب حقوق اساسی تطبیقی

انتشارات دادگستر منتشر کرد .

کتاب متون حقوقی جزایی و آیین دادرسی کیفری

انتشارات جنگل منتشر کرد .

کتاب بررسی مسئولیت مدنی و کیفری شهرداری ها

انتشارات جنگل منتشر کرد .

کتاب عوارض شهرداری ها

انتشارات جنگل منتشر کرد .

کتاب خودآموز آیین دادرسی کیفری 1

انتشارات جنگل منتشر کرد .

کتاب قوانین و مقررات کیفری- قضایی کاربردی

تدوین: اداره پژوهش و اطلاع رسانی آموزش دادگستری کل استان تهران

کتاب وکلای جوان بدانند (جلد هفتم )

توسط انتشارات دادگستر منتشر شد .

کتاب ادله الکترونیکی در حقوق ایران

توسط انتشارات دادگستر منتشر شد .

کتاب دامنه و تاثیر علم قاضی در ادله اثبات کیفری

توسط انتشارات جنگل  منتشر شد .

کتاب مباحث کاربردی حقوق بانکی

توسط انتشارات جنگل  منتشر شد .

کتاب کلیات حقوق برای دانشجویان رشته های غیر حقوق

توسط انتشارات جنگل  منتشر شد .

کتاب جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی

توسط انتشارات جنگل  منتشر شد .

کتاب مجموعه قوانین و مقررات ثبتی

توسط انتشارات جنگل  منتشر شد .

کتاب مجموعه قوانین کاربردی حقوق نفت، گاز و پتروشیمی

توسط انتشارات جنگل  منتشر شد .

کتاب مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی

توسط انتشارات حقوقی منتشر شد .

کتاب مجموعه آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 1395

انتشارات جنگل منتشر کرد

مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات کیفری منتشر شد

مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه منتشر کرد

کتاب رسالت دفتر اسناد رسمی چاپ شد

گفتگو با نویسنده کتاب رسالت دفتر اسناد رسمی

قابل توجه شرکت کنندگان در آزمون مرکز مشاوران! کتاب الوکاله را بخوانید

کتاب تحریرالوسیله به عنوان مبنای وضع قوانین و انطباق آن‌ها با مبانی فقهی است

انتشار هفت عنوان کتاب جدید از مجموعه نشست‌های نقد و بررسی آرای قضایی

این کتب جدید، توسط پژوهشگاه قوه قضاییه تهیه و تنظیم شده است

شماره یازدهم نشریه سپهر عدالت منتشر شد

دو هفته نامه سپهر عدالت منتشر شد  

کتاب حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه اشخاص (جنایات)

بنیاد حقوقی میزان منتشر کرد

کتاب صلاحیت در فضای مجازی از منظر حقوق بین الملل

انتشارات شهر دانش وابسته به پژوهشکده حقوق منتشر کرد

مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی منتشر شد

شماره 8 مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی منتشر شد

کتاب بین المللی سازی علم حقوق در پرتو شبیه سازی دادرسی های ملی و بین المللی

انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی جهت افزایش آگاهی داوطلبان مسابقات موت کورت منتشر کرد

شماره دهم دو فصلنامه علمي - ترويجي مطالعات حقوق بشر اسلامی

از سوی سازمان بسیج حقوقدانان انتشار یافت

دوهفته نامه سپهر عدالت منتشر شد

شماره 239 دوره زمستان 95 نشریه حقوقی اجتماعی فرهنگی سپهر عدالت منتشر شد

مجله حقوقی بین المللی

دو فصلنامه مجله حقوقی بین المللی شماره 55 نسخه پاییز و زمستان منتشر شد

کتاب تحدید حقوق مالکانه در طرح های عمومی و عمرانی

انتشارات جنگل عنوان حقوقی جدیدی را منتشر کرد

شماره 335 فصلنامه کانون وکلا منتشر شد

شماره 335 فصلنامه کانون وکلا زمستان 1395 منتشر شد

چاپ نهم کتاب « قانون مجازات اسلامی »

انتشارات جنگل منتشر کرد:

چاپ دوم « کتاب تحریم های اقتصادی و حقوق بنیادین بشر »

انتشارات شهر دانش وابسته به پژوهشکده حقوق منتشر کرد:

کتاب « سیاست گذاریهای حقوق بشر در خاورمیانه »

انتشارات خرسندی عنوان جدیدی را روانه بازار کرد.

شماره پنجم نشریه « سپهر عدالت »

 دو هفته نامه سپهر عدالت منتشر شد.

نسخه پاییز (95) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری

شماره پاییز فصلنامه حقوق کیفری بر روی سایت قرار گرفت:

کتاب « حقوق جامع شهروندی »

انتشارات فکرسازان عنوان حقوقی جدیدی را روانه بازار کرد:

کتاب « نظام حقوقی حاکم بر بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری »

شرکت سهامی انتشار عنوان حقوقی جدیدی را منتشر کرد:

چاپ شماره جدید دو فصلنامه « فقه و حقوق خانواده »

دو فصلنامه « فقه و حقوق خانواده » به صاحب امتیازی دانشگاه امام صادق، منتشر شد: 

کتاب « حقوق نفت و گاز در نروژ و ایران »

انتشارات جنگل عنوان حقوقی جدیدی را روانه بازار کرد:

چاپ دوم کتاب « حقوق بیع بین المللی »

انتشارات شهر دانش وابسته به پژوهشکده حقوق منتشر کرد:

چاپ دوم کتاب « لایحه تجارت »

انتشارات شهر دانش وابسته به پژوهشکده حقوق منتشر کرد:

مجله « پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی » منتشر شد.

شماره 7 مجله « پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی » منتشر شد.

شماره جدید فصلنامه « کانون وکلا » منتشر شد.

شماره جدید فصلنامه « کانون وکلا » منتشر شد. 

دو هفته نامه سپهر عدالت منتشر شد.

شماره 236 نشریه حقوقی اجتماعی فرهنگی سپهر عدالت منتشر و روانه بازار شد.

کتاب «609 واژه حقوقی قضایی» برای دانشجویان حقوق منتشر شد

کتاب 609  واژه ضروری در 61 عنوان درسی 609  واژه ضروری و کاربردی حقوق قضایی را معرفی می کند.

انتشار «ماهنامه دادرسي»

صد و هجدهمین شماره ماهنامه حقوقي، فرهنگي و اجتماعي  دادرسی  منتشر شد:

چاپ کتاب «بی دولتی، دولت، آرمان شهر»

انتشارات مرکز منتشر کرد:

چاپ کتاب «درآمدی بر حقوق اساسی»

انتشارات نگاه معاصر منتشر کرد:

نشست علمی «بررسی تازه ترین تحولات حقوق قراردادهای فرانسه»

کانون جنبش نرم افزاری دانشگاه تهران برگزار می کند:

چاپ کتاب «علوم جنایی تطبیقی»

کتاب "علوم جنایی تطبیقی" (در پرتو همکاری های بین المللی) توسط نشر میزان به چاپ رسید

انتشار شماره جدید فصلنامه «مطالعات حقوق عمومی»

دوره ۴۶، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۵ فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران منتشر شد:

کتاب «جرائم منافی عفت در رویه دادگاه‌ها»

کتاب جرائم منافی عفت در رویه دادگاه‌ها از سوی انتشارات چراغ دانش منتشر شد:

معرفی و نقد کتاب «حقوق مدنی، قراردادهای ویژه»

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری برگزار می کند:

چاپ کتاب «درخواست اعاده دادرسی در رویه ی دادگاهها»

کتاب درخواست اعاده دادرسی در رویه ی دادگاهها از سوی انتشارات چراغ دانش منتشر شد:

معرفی و نقد کتاب«رساله عملی در مسئولیت مدنی»

معاونت پژوهشی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری برگزار می کند:

کتاب «فلسفه حقوق بین‌الملل، دفتر یکم: پوزیتیویسم» منتشر شد

موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش منتشر کرد :

کتاب «بررسی فقهی، حقوقی و اقتصادی حمایت از تولید ملی»

کتاب "بررسی فقهی، حقوقی و اقتصادی حمایت  از تولید ملی" توسط انتشارات خرسندی به چاپ رسید

چاپ کتاب « فقه نفت و گاز»

کتاب" فقه نفت و گاز" نوشته ی ابراهیم موسی‌زاده توسط انتشارات خرسندی به چاپ رسید

چاپ کتاب «کاربرد منطق در علم حقوق»

کتاب «کاربرد منطق در علم حقوق» نوشته صادق مرادی توسط انتشارات خرسندی به چاپ رسید

کتاب «دعاوی وقف در رویه دادگاه‌ها» منتشر شد

کتاب دعاوی وقف در رویه ی دادگاهها توسط انتشارات چراغ دانش منتشر شد.

«روایت حقوقی عملیات انفال در کردستان عراق»

جلسه رونمایی از کتاب «انفال در ترازوی حقوق بین الملل» نوشته ی شایان سیداحمدی برگزار می شود.

کتاب جرم نشـر اکاذیب در رویه دادگاه‌ها منتشر شد

کتاب جرم نشـر اکاذیب در رویه دادگاه‌ها توسط انتشارات چراغ دانش منتشر شد.

انتشار کتاب؛ قانون نحوه اجرای محکومیت‏‌های مالی در نظم حقوق کنونی

کتاب جدید آقای یاسر میرزا جعفری با عنوان " قانون نحوه اجرای محکومیت‏‌های مالی در نظم حقوق کنونی" توسط انتشارات فردوسی به چاپ رسید.

کتاب جرم رابطه نامشروع در رویه دادگاه‌ها منتشر شد

کتاب جرم رابطه نامشروع در رویه دادگاه‌ها توسط انتشارات چراغ دانش منتشر شد.

فصلنامه انديشمندان حقوق منتشر شد

نهمین شماره فصلنامه علمی تخصصی انديشمندان حقوق در تابستان 95 منتشر شد

چاپ اولین کتاب حقوقی ایران در خصوص جرایم خانوادگی

اولین کتاب حقوقی ایران در زمینه ی جرایم خانوادگی توسط انتشارات چراغ دانش به چاپ رسید.

چاپ کتاب حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران

کتاب"درآمدی بر حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران" با هدف پرداختن به اصلی ترین مباحث حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به چاپ رسید

مراسم رونمایی از کتاب حقوق ورزشی

مراسم رونمایی از کتاب حقوق ورزشی و نشست علمی تخصصی به مناسبت هفته تربیت بدنی برگزار شد   

کتاب؛ شهر در پرتو رویه قضایی منتشر شد

کتاب شهر در پرتو رویه ی قضایی از سوی انتشارات مجد به چاپ رسید.

فصل نامه حقوق کیفری منتشر شد

شماره تابستان فصلنامه حقوق کیفری دوره چهارم  از سوی دانشگاه علامه طباطبایی منتشر شد.  

نشریه "دانش حقوق مدنی" منتشر شد

اولین شماره از دوره پنجم نشریه علمی پژوهشی "دانش حقوق مدنی" از سوی دانشگاه پیام نور منتشر شد

انتشار کتاب «مسئوليت امضاء کنندگان اسناد تجارتي در پرداخت وجه سند»

کتاب فوق به همت رحيم ملاحسيني تألیف شده و توسط انتشارات جنگل به چاپ رسیده است

انتشار کتاب «ماهیت و آثار تعارض دادگاه‌های ملی و مراجع داوری بین‌المللی»

کتاب حاضر از سوی شیلا طاهری دانش‌آموخته‌ کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین‌الملل واحد دامغان تالیف و منتشر شد

دوماهنامه تخصصی عدالت نامه منتشر شد

ششمین شماره از دو ماهنامه حقوقی قضایی عدالت نامه متعلق به سازمان بسیج حقوقدانان در شهریور ماه ۱۳۹۵ منتشر شد

انتشار کتاب «اسناد عادي در رويه قضايي»

کتاب فوق به همت سيد محمد رسول باختر نگاشته شده و توسط انتشارات جنگل به چاپ رسیده است

انتشار کتاب «رسالت حقوقدانان»

سازمان بسیج حقوق دانان کتاب "رسالت حقوقدانان" مجموعه تکالیف حقوقدانان در منظومه فکری مقام معظم رهبری را منتشر کرد

انتشار جلد دوم کتاب «فقه و حقوق تطبیقی و استدلالی»

کتاب حاضر نوشته دکتر محمدرضا عزیزاللهی عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد است و توسط انتشارات مجد منتشر شده است

کتاب «قانون مالیات های مستقیم» منتشر شد

کتاب فوق با اصلاحات 94/4/31 و با لحاظ آخرین قوانین مرتبط منتشر شده است

کتاب «ماهیت تجارت خدمات از منظر حقوق بین الملل» منتشر شد

کتاب فوق نوشته دکتر میثم اقبالی و بیتا قنبری است و در سال 1395 توسط انتشارات مجد منتشر شده است

انتشار کتاب جنبه هاي حقوقي قابليت دريانوردي کشتي

این کتاب نوشته سيده هدي امامي ميبدي و دکتر منصور پورنوري توسط انتشارات جنگل به چاپ رسید

تدوین و انتشار کتاب «وضعیت حقوق بشر آمریکا در سال 2015»

این کتاب توسط مرکز پایش معاونت امور بین الملل ستاد حقوق بشر تهیه شده است

انتشار فصلنامه نقد کتاب «فقه و حقوق»

مؤسسه خانه کتاب سومین شماره از اولین دوره فصلنامه «نقد کتاب فقه و حقوق»را در تابستان 95 منتشر کرد

انتشار کتاب «دفاع و استدلال شفاهي در دادگاه»

این کتاب نوشته بهمن کشاورز است و توسط انتشارات کشاورز به چاپ رسیده است

انتشار کتاب قواعد فقه بشر دوستانه

کتاب فوق نوشته محمد لری نژاد و سید محسن قائمی خرق می باشد و توسط انتشارات مجد منتشر شده است

انتشار کتاب بررسی ابعاد حقوقی فاجعه منا

این کتاب همزمان با سالگرد حادثه منا، به همت سازمان بسیج حقوق دانان منتشر شد

انتشار کتاب نقش دادستان در ارتباط با ادله در دادرسی کیفری

این کتاب نوشته سیروس ضرغامی است و و توسط انتشارات مجد به چاپ رسیده است

کتاب حقوق ورزشي منتشر شد

این کتاب تألیف دکتر نادر شکري است و توسط انتشارات جنگل جاودانه به چاپ رسیده است

انتشار کتاب «کودکان حاصل از تلقیح، شبهه و زنا»

این کتاب نوشته دکتر محمد مهدی کریمی نیا و سمیه امینی است و توسط انتشارات مجد منتشر شده است

انتشار کتاب «دعاوي خانوادگي»

این کتاب تألیف عباس بشيري و همکاران است و توسط انتشارات جنگل به چاپ رسید

کتاب تعهد به فقرزدايي در حقوق بين الملل منتشر شد

این کتاب نوشته دكتر مهشيد بشيري موسوي است و توسط انتشارات شهر دانش به چاپ رسیده است

انتشار کتاب راهنمایی مراجعین به دیوان عدالت اداری

این کتاب به همت آقایان عباس بشیری و سیدجلال میرکاظمی و سایر همکاران ایشان تالیف شده و توسط انتشارات جاودانه جنگل به چاپ رسیده است

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری منتشر شد

چهاردهمین شماره فصلنامه پژوهش حقوق کیفری وابسته به دانشگاه علامه طباطبایی، منتشر شد

انتشار مجموعه کتاب‌های جرایم در رویه دادگاه‌ها

 انتشارات چراغ دانش جدیدترین عناوین کتاب های جرایم در رویه دادگاه ها را به چاپ رساند

پژوهشنامه حقوق کیفری منتشر شد

اولین شماره پژوهشنامه حقوق کیفری در سال 95 توسط گروه حقوق دانشگاه گیلان با همکاری انجمن ایرانی حقوق جزا به چاپ رسید

کتاب «حقوق کار» منتشر شد

این کتاب نوشته دکتر مصطفی نامدار پوربنگر و دکتر عبادالله عباسی است و توسط انتشارات شهر دانش به چاپ رسیده است

فصلنامه حقوق پزشکی منتشر شد

سی و هفتمین شماره فصلنامه حقوق پزشکی توسط انجمن علمی حقوق پزشکی ایران در تابستان 95 به چاپ رسید

انتشار مجله مطالعات حقوقی

اولین شماره مجله علمی پژوهشی مطالعات حقوقی در بهار 95 به چاپ رسید

انتشار کتاب شرح آيين دادرسي کيفري اجراي احکام کيفري

کتاب حاضر تألیف دکتر سيد حميد شاهچراغ و حسن حاجيلو  است  و توسط انتشارات جنگل به چاپ رسیده است

انتشار دوفصلنامه رویه قضایی (حقوق کیفری)

اولین شماره دوفصلنامه رویه قضایی (حقوق کیفری) در بهار و تابستان 95 به چاپ رسید

فصلنامه پژوهش حقوق عمومی منتشر شد

پنجاهمین شماره فصلنامه پژوهش حقوق عمومی توسط دانشگاه علامه طباطبایی در فصل بهار منتشر شد

انتشار سه عنوان کتاب توسط انتشارات شهر دانش

انتشارات شهر دانش سه کتاب «متدولوژی حقوق»، «قاعده جرم انگار» و «میراث های طبیعی جهانی در نظام حقوق بین المللی و داخلی» را به چاپ رساند

انتشار کتاب حقوق خانواده

کتاب حقوق خانواده (ازدواج، طلاق، فرزندان) نوشته دکتر عبدالحسین شیروی، توسط انتشارات سمت منتشر شد

مجله حقوقی دادگستری منتشر شد

نود و سومین شماره مجله حقوقی دادگستری در بهار 95 به چاپ رسید

انتشار کتاب جرم کلاهبرداری در رویه دادگاه‌ها

این کتاب تألیف بابک بزازی مطلق است و توسط انتشارات چراغ دانش به چاپ رسیده است

انتشار كتاب قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392

كتاب قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي در پرتو نظرات شوراي نگهبان منتشر شد

انتشار کتاب دعوای اعمال حق شفعه در رویه دادگاه‌ها

این کتاب تألیف توحید زینالی است و توسط انتشارات چراغ دانش منتشر شده است

انتشار کتاب جرم تهـدید در رویه دادگاه‌ها

این کتاب توسط گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش تألیف و به چاپ رسیده است

انتشار مجموعه کامل محشاي قانون تجارت ايران

این کتاب نوشته دکتر محمود عرفاني است و توسط انتشارات جنگل به چاپ رسیده است

نشریه همراه منتشر شد

شماره 173 و 174 نشریه همراه، نشریه داخلی سازمان قضایی نیروهای مسلح، ویژه فروردین و اردیبهشت 95 منتشر شد

نشست رونمایی از کتاب حقوق بین الملل دریاها

این نشست روز سه شنبه 12 مرداد ماه 1395 در محل پژوهشکده حقوق برگزار می گردد  

انتشار کتاب تبیین جای گاه قرارهای تامین کیفری و نظارت قضایی

این کتاب تألیف مجتبی باری است و در قطع وزیری در 392 صفحه توسط انتشارات جنگل به چاپ رسیده است

انتشار کتاب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

این کتاب ترجمه دکتر سید قاسم زمانی و همکاران می باشد و توسط موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش به چاپ رسیده است

انتشار کتاب «مصدق و حقوق بشر»

کتاب «مصدق و حقوق بشر»  نوشته ی محمدرضا خراطی توسط انتشارات مجد به چاپ رسید

«مجله حقوقی بین المللی» منتشر شد

شماره ۵۴ دوفصلنامه علمی – پژوهشی «مجله حقوقی بین المللی» در بهار و تابستان 1395 منتشر شد

كتاب مبانی حقوق مدنی: اموال و مالکیت منتشر شد

این کتاب تألیف مجتبی جرعه نوش است و توسط انتشارات دادآفرین به چاپ رسیده است

انتشار کتاب دعوای مطالبه خسارت مازاد بر دیه در رویه دادگاه‌ها

این کتاب تألیف توحید زینالی است و توسط  انتشارات چراغ دانش به چاپ رسیده است

کتاب حقوق معاملات بین‌المللی منتشر شد

این کتاب مقدمه‌ای بر حقوق تجارت بین‌المللی، قراردادهای بیع بین‌المللی و عدم ایفای تعهدات است

انتشار کتاب مسوولیت ناشی از عیب طراحی و ساخت در قراردادهای کلید در دست و EPC

این کتاب نوشته دکتر روح اله صابری است و توسط انتشارات شهر دانش به چاپ رسیده است

کتاب کمک حافظه متون حقوقی به چاپ رسید

انتشارات دور اندیشان کتاب کمک حافظه متون حقوقی نوشته امین رضا کوهستانی و حبیب الله حبیبی را به چاپ رساند

صد و شانزدهمین شماره نشریه دادرسی منتشر شد

صد و شانزدهمین شماره نشریه دادرسی، ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی سازمان قضایی نیروهای مسلح منتشر شد

فهرست جامع مجموعه هاي قوانين و مقررات منتشر شده

معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات فهرست جامعی از مجموعه های قوانین و مقررات از آغاز تا تیر ماه 1395 را منتشر کرد

جدیدترین شماره دوماهنامه حقوقی قضایی "عدالت نامه" منتشر شد

پنجمین شماره از دو ماهنامه حقوقی قضایی عدالت نامه به همت سازمان بسیج حقوق دانان منتشر شد

انتشار چند عنوان کتاب حقوقی توسط انتشارات مجد

انتشارات مجد عناوین جدید کتاب حقوقی را در سال 95 به چاپ رساند

انتشار کتاب راهبردهای توسعه قوه قضاییه در بیانات رهبر انقلاب

کتاب راهبردهای توسعه قوه قضاییه در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی به همت معاونت منابع انسانی قوه قضاییه منتشر شد

انتشار کتاب اصول فقه، شناخت و ادله اجتهادی

به همت دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری کتاب اصول فقه، شناخت و ادله اجتهادی منتشر شد

انتشار چند کتاب با موضوع دعاوی و رویه دادگاه ها

انتشارات چراغ دانش چندین کتاب با موضوع  دعاوی و رویه دادگاه ها در سال 95 به چاپ رساند

فصلنامه انديشمندان حقوق منتشر شد

هشتمین شماره فصلنامه علمی تخصصی انديشمندان حقوق در بهار 95 منتشر شد

انتشار جلد دوم کتاب «اصول قانون اساسی در پرتو نظرات شورای نگهبان»

جلد دوم کتاب « اصول قانون اساسی در پرتو نظرات شورای نگهبان» با موضوع اصول (۵۶) تا (۷۵) قانون اساسی منتشر شد

انتشار کتاب «جایگاه رئیس قوه مقننه در نظام حقوقی ایران، بریتانیا و فرانسه»

کتاب «جایگاه رئیس قوه مقننه در نظام حقوقی ایران، بریتانیا و فرانسه» نوشته دکتر محمد مهاجری است و توسط انتشارات خرسندی به چاپ رسیده است

دو فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامي منتشر شد

چهاردهمین شماره دو فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامي ویژه بهار و تابستان 95 منتشر شد

کتاب حقوق اعتبارات اسنادی منتشر شد

کتاب حقوق اعتبارات اسنادی نوشته دکتر حسن سلیمانی و مهسا اکبری به چاپ رسید

کتاب دعاوی وقف در رویه دادگاه‌ها منتشر شد

گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش کتاب دعاوی وقف در رویه دادگاه‌ها را گردآوری، تألیف و منتشر کرد

کتاب حقوق جزای آزمونی به چاپ رسید

کتاب حقوق جزای آزمونی تألیف علی حدادی توسط انتشارات دوراندیشان به چاپ رسید

مجله «پژوهشهاي حقوقي» منتشر شد

بیست و نهمین شماره مجله پژوهش های حقوقی در پانزدهمین سال انتشار خود به چاپ رسید

چهار جلد از مجموعه کتاب های تحقیقات قضایی منتشر شد

پژوهشگاه قوه قضاییه جهت دسترسی جامعه حقوقی به مجموعه تحقیقات این پژوهشگاه چهار جلد از مجموعه کتاب های تحقیقات قضایی را منتشر کرد

«فصلنامه پژوهش حقوق خصوصي» منتشر شد

چهاردهمین شماره فصلنامه پژوهش حقوق خصوصي توسط دانشگاه علامه طبابایی به چاپ رسید

کتاب «حقوق بین الملل در جهان معاصر: یک پنجره ، چند نگاه» منتشر شد

کتاب «حقوق بین الملل در جهان معاصر» نوشته دکتر محسن محبی است و توسط انتشارات خرسندی به چاپ رسیده است

کتاب شرحي بر قانون داوري تجاري بين المللي ايران منتشر شد

کتاب شرحي بر قانون داوري تجاري بين المللي ايران نوشته دکتر همايون مافي توسط انتشارات جنگل به چاپ رسید

جلد سوم کتاب پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده منتشر شد

این کتاب توسط گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش تألیف شده است

کتاب حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی به چاپ رسید

کتاب حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی نوشته دکتر منصور وفایی و عادله علیپور توسط انتشارات مجد به چاپ رسید

لیست نشریات مورد تأیید اداره کل دانش‌آموختگان

اداره کل دانش آموختگان وزارت علوم، طی اطلاعیه‌ای لیست نشریات معتبر و مورد تأیید این اداره را منتشر کرد.

کتاب وضعیت حقوق بشر در آمریکا منتشر شد

معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر از تدوین و انتشار کتاب "وضعیت حقوق بشر در آمریکا در سال ( 2015)   خبر داد

کتاب پرداخت ديه درصورت عدم تعيين مرتکب درفقه و حقوق ایران منتشر شد

کتاب پرداخت ديه درصورت عدم تعيين مرتکب درفقه و حقوق ایران توسط انتشارات جنگل به چاپ رسید

دو فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی منتشر شد

دانشگاه سمنان دو فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامي را منتشر کرد.  

کتاب شرط عدم تمکين در نکاح دائم منتشر شد

انتشارات مجد کتاب شرط عدم تمکين در نکاح دائم، نوشته امامي نمين و راجيشوميز را به چاپ رساند  

جلد دوم کتاب شرح کامل قانون مجازات اسلامی با عنوان «ادله اثبات و حدود» منتشر شد

جلد دوم کتاب شرح کامل قانون مجازات اسلامی در نظام عدالت کیفری ایران تألیف امین گلریز، توسط انتشارات مجد به چاپ رسید

کتاب «خبرگان و پرسش‌های مبنایی» منتشر شد

این کتاب نوشته حجت‌الاسلام والمسلمین علی نهاوندی است و توسط مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما به چاپ رسیده است

فصلنامه حقوق ملل منتشر شد

بیست و یکمین شماره فصلنامه حقوق ملل بهار 1395 منتشر شد

کتاب مجموعه قوانین و مقررات حقوق عمومی منتشر شد

انتشارات جنگل کتاب مجموعه قوانین و مقررات حقوق عمومی، نوشته امیر اعلایی نسب را به چاپ رساند

راهنمای دیوان کیفری بین المللی

کتاب راهنمای دیوان کیفری بین المللی نوشته محمد هادی ذاکر حسین توسط انتشارات شهر دانش  به چاپ رسید

انتشار فصنامه مطالعات حقوق عمومی

اولین شماره از فصنامه مطالعات حقوق عمومی در سال جدید به چاپ رسید

دعوای الزام به تنظیم سند سرقفلی در رویه دادگاه‌ها

کتاب دعوای الزام به تنظیم سند سرقفلی در رویه دادگاه‌ها تألیف مهدی زینالی توسط انتشارات چراغ دانش به چاپ رسید

انتشار فصلنامه حقوق پزشکی

سی و ششمین شماره نشریه علمی پژوهشی حقوق پزشکی، وابسته ‌به انجمن علمی حقوق پزشکی ایران به چاپ رسید

اصول راهبردی دادرسی مدنی

کتاب اصول راهبردی دادرسی مدنی توسط نشر میزان به چاپ رسید

مجموعه قوانین و مقررات صنایع کوچک، شهرک‌ها و نواحی صنعتی

چاپ نخست مجموعه قوانین و مقررات صنایع کوچک، شهرک‌ها و نواحی صنعتی توسط انتشارات تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات منتشر شد      

کتاب حمایت و ارتقای حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

اقدامات و دستاوردهای حقوق بشری ایران در قالب کتاب «حمایت وارتقای حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران» به چاپ رسید

حقوق تجارت بازرگانی

کتاب حقوق تجارت بازرگانی نوشته غلامرضا اسماعیلی آذر توسط انتشارات اختر به چاپ رسید

سلامت نظام اداري در پرتو نظارت و بازرسي

انتشارات جنگل کتاب سلامت نظام اداري در پرتو نظارت و بازرسي، نوشته سلمان صادقي را به چاپ رساند

کتاب حقوق خانواده ( ازدواج ، طلاق و فرزندان )

کتاب حقوق خانواده نوشته دکتر عبدالحسین شیروی توسط انتشارات سمت به چاپ رسید

کتاب کمک حافظه حقوق تجارت

کتاب کمک حافظه حقوق تجارت نوشته علی فلاح توسط انتشارات دوراندیشان به چاپ رسید

مبانی رفتار اخلاقی و حقوقی دولت ها در اسلام

کتاب مبانی رفتار اخلاقی و حقوقی دولت ها در اسلام نوشته دکتر محمود یوسف وند توسط انتشارات خرسندی به چاپ رسید

تحديد حقوق مالکانه درطرح هاي عمومي عمراني

انتشارات جنگل کتاب تحديد حقوق مالکانه درطرح هاي عمومي عمراني، نوشته امیر محمدی را به چاپ رساند

مجموعه قوانین و مقررات حقوق نشر کتاب

این کتاب نوشته دکتر سید عباس حسینی نیک است و توسط انتشارات مجد به چاپ رسید

کتاب طلایی حقوق جزای عمومی

انتشارات طرح نوین اندیشه کتاب طلایی حقوق جزای عمومی تألیف بابک فرهی را به چاپ رساند

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز/ قانون حمایت خانواده

این کتب از سوی معاونت حقوقی قوه قضائیه، اداره کل حقوقی تهیه و منتشر شده است.

حکميت در دعاوي خانواده

این کتاب تألیف علیرضا ارژندی می‌باشد و توسط انتشارات جنگل به چاپ رسیده است

مبانی حقوق سلامت

کتاب مبانی حقوق سلامت نوشته دکتر شهریار اسلامی تبار توسط انتشارات مجد به چاپ رسید

جلد 8 و 9 مجموعه قراردادهای حقوقی مهندسی آریاداد

این کتاب تألیف زهرا زمانی، محمد حسین کارخیران می باشد

نقض نظریه تفکیک قوا در تحولات قانون مجازات اسلامی 1392

این کتاب نوشته محمدرضا محمدغفوری و توسط انتشارات خرسندی به چاپ رسیده است

واكاوي مفهومي كليدواژگان چندمعنا در قانون اساسي؛ مدخل «نظارت»

 پژوهشکده شورای نگهبان در این مطالعه واژه «نظارت» را واکاوی خواهد کرد

حقوق مالياتي کاربردي مراجع حل اختلاف مالياتي

این کتاب تألیف سيد احمد باختر و احمد زارع مقدم می باشد و توسط انتشارات جنگل به چاپ رسیده است

الزامات حقوقی تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

این کتاب شامل گفتارهایی پیرامون تحقق اقتصاد مقاومتی است.

تخلیه محل سرقفلی به جهت انتقال به غیر

این کتاب تألیف مهدی زینالی است و توسط انتشارات چراغ دانش به چاپ رسیده است

شیوه‌های عملی وصول خسارت در قراردادها

این کتاب در خصوص وصول خسارت در قراردادها نگارش شده

مجموعه پرسش‌های چهارگزینه‌ای حقوق مدنی

این کتاب نوشته دکتر مجید قربانی لاچوانی است و توسط انتشارات چتر دانش به چاپ رسیده است

شیوه‌های عملی ارزیابی و قیمت گذاری سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

این کتاب تألیف مهدی زینالی و توحید زینالی است و توسط انتشارات چراغ دانش به چاپ رسیده است

ماهنامه دادرسی

صد و پانزدهمین شماره ماهنامه دادرسی، نشریه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی سازمان قضایی نیروهای مسلح منتشر شد

قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی

این کتاب نوشته دکتر حسن بابایی  و دیاکو یزدان پرست می باشد و توسط انتشارات خرسندی به چاپ رسیده است

حقوق تجارت شرکت هاي تجارتي در نظام حقوقي ايران

این کتاب نوشته کورش صفر کوپايه است و توسط انتشارات جنگل به چاپ رسیده است

دعاوی چک در رویه دادگاه‌ها

انتشارات چراغ دانش کتاب دعاوی چک در رویه دادگاه‌ها، تألیف حسین زینالی را به چاپ رساند  

حقوقی سازی سیاست

این کتاب به تحلیل عملکرد دولت و وقایع سیاسی روز از دیدگاه حقوق عمومی پرداخته است

آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی

کتاب آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی توسط انتشارات دانشگاه تهران به چاپ رسید

مجموعه واژگان تخصصی حقوق تجارت بین الملل

انتشارات خرسندی کتاب مجموعه واژگان تخصصی حقوق تجارت بین الملل تألیف متین بازیار را به چاپ رساند

اصول فقه (سه جلدی)

کتاب اصول فقه (سه جلدی) نوشته دکتر منصور پهلوان توسط انتشارات دانشگاه تهران به چاپ رسید

ساده ساز نوین حقوق جزای عمومی

کتاب ساده ساز نوین حقوق جزای عمومی توسط انتشارات بنیاد حقوقی میزان به چاپ دوم رسید

تعدد جرم

انتشارات دانشگاه مازندران کتاب تعدد جرم تألیف دکتر کیومرث کلانتری را به چاپ رساند

حقوق اساسی 1و2

انتشارات مجد کتاب حقوق اساسی 1و2 تألیف دکتر روح الله خلیلی نژاد را به چاپ رساند

بررسي حقوقي پرداخت هاي بانکي

این کتاب نوشته حسين لساني است و توسط انتشارات جنگل به چاپ رسید

دادرسي هاي بين المللي تعارض و صلاحيت بين دادگاهها و ديوان هاي بين المللي

این کتاب نوشته سيد باقر ميرعباسي است و توسط انتشارات جنگل به چاپ رسید

حقوق اساسی کشورهای اسلامی

این کتاب که توسط آقای اسماعیل آجرلو و با نظارت دکتر علی بهادری به رشته تحریر درآمده است

کمک حافظه آیین دادرسی کیفری

این کتاب در دو جلد توسط دکتر شادی عظیم زاده تألیف شده است

مجموعه سوالات طبقه بندی شده حقوق مدنی

این کتاب نوشته مجتبی جرعه نوش است و مشتمل بر 1060 سوال تالیفی می باشد

آسیب شناسی فقهی قوانین حضانت

این کتاب نوشته دکتر مریم آقائی بجستانی و دکتر محمد روحانی مقدم است و توسط انتشارات مجد به چاپ رسیده است

آزادی مطبوعات در نظام حقوقی ایران

انتشارات مجد کتاب  آزادی مطبوعات در نظام حقوقی ایران نوشته دکتر حبیب الله احمدی را به چاپ رساند

قوانین عامه مالی زنان در ایران و انگلستان

این کتاب نوشته کبری کربلایی علی گل است و توسط انتشارات وانیا به چاپ رسیده است

حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی

انتشارات مجد کتاب حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی نوشته  احسان داودیان را به چاپ رساند

مجموعه تملك آپارتمان‌ها

این کتاب از آثار معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات در حوزه نشر قوانین و مقررات می باشد

درسنامه حقوق مدنی

انتشارات شریف کتاب درسنامه حقوق مدنی، تألیف فرهاد صیادی را به چاپ رساند

مجموعه مهمترین اسناد کاربردی حقوق تجاری

انتشارات مجد کتاب مجموعه مهمترین اسناد کاربردی حقوق تجاری نوشته حسین اسماعیلی نسب را به چاپ رساند

آزادی بیان و مسئولیت ناشی از آن در ایالات متحده آمریکا

کتاب «آزادی بیان و مسئولیت ناشی از آن در ایالات متحده آمریکا (با تأکید بر آرای دیوان عالی)» تألیف آقای خدایار سعیدوزیری از سوی انتشارات خرسندی به چاپ رسید

حقوق بین‌الملل عمومی

انتشارات وزارت امور خارجه کتاب حقوق بین‌الملل عمومی را به چاپ رساند

قواعد عمومی تعهدات قراردادی

انتشارات مجد کتاب قواعد عمومی تعهدات قراردادی نوشته محمد امین عاقلی نژاد را به چاپ رساند

6 دوره از آزمونهای وکالت

انتشارات چتر دانش کتاب 6 دوره از آزمونهای وکالت را به چاپ رساند

مبانی حقوق عمومی در غرب

انتشارات مجد کتاب مبانی حقوق عمومی در غرب نوشته مارتین لاگلین را به چاپ رساند

حقوق بانکي (جلد دوم)

انتشارات جنگل جلد دوم کتاب حقوق بانکي (ويرايش چهارم) را به چاپ رساند

متون حقوقی تطبیقی

انتشارات مجد کتاب متون حقوقی تطبیقی نوشته دکتر محمد رضا عزیز اللهی کرمانی را به چاپ رساند

آزمون یار آیین دادرسی مدنی

انتشارات مجد کتاب آزمون یار آیین دادرسی مدنی نوشته مهدی تلبا را به چاپ رساند

حقوق زنان و پاسخ به برخی شبهات

شمسی واقف‌زاده، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین این کتاب را از سوی نشر بهمن‌برنا به چاپ رسانده است.

شنود غیر مجاز

انتشارات مجد کتاب شنود غیر مجاز نوشته دکتر محمد رضا زندی و مریم مشتاقی را به چاپ رساند

کتاب سه جلدی آیین نگارش دادخواست‌ها و لوایح تخصصی مدرن

این کتاب به همت عباس بشیری و همکاران توسط انتشارات مجد منتشر شده است

اصل نسبی بودن قرارداد در حقوق نمایندگی

کتاب اصل نسبی بودن قرارداددر حقوق نمایندگی توسط انتشارات مجد به چاپ رسید.

حقوق بین الملل خصوصی و اینترنت

انتشارات مجد کتاب حقوق بین الملل خصوصی و اینترنت نوشته دکتر دن جر کر سوانتسون را به چاپ رساند

اصول و قواعد حقوقي حاکم بر معاملات و نهادهاي تجاري

انتشارات جنگل  کتاب اصول و قواعد حقوقي حاکم بر معاملات و نهادهاي تجاري را به چاپ رساند

خود آموزحقوق اساسی

انتشارات مجد کتاب "خود آموزحقوق اساسی" را به چاپ رساند.

بررسی تطبیقی کنوانسیون حقوق کودک با فقه اسلامی

انتشارات احسن کتاب بررسی تطبیقی کنوانسیون حقوق کودک با فقه اسلامی را به چاپ رساند

چگونه دادخواست بنویسیم؟ چگونه شکواییه تنظیم کنیم؟

کتاب چگونه دادخواست بنویسیم؟ چگونه شکواییه تنظیم کنیم؟ برای ششمین بار توسط انتشارات دوراندیشان به چاپ رسید

نگرشي ‏کاربردي ‏به‏ دستور موقت

مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائيه کتاب نگرشي ‏کاربردي ‏به‏ دستور موقت را به چاپ رساند

شرح مبسوط قانون مجازات (بخش ديات) جلد سوم

انتشارات جنگل جلد سوم کتاب شرح مبسوط قانون مجازات (بخش ديات)  را به چاپ رساند

مجموعه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

این کتاب از آثار معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات در حوزه نشر قوانین و مقررات می باشد

درسگفتارهای فلسفه حق و فلسفه حقوق عمومی

 کتاب «درسگفتارهای فلسفه حق و فلسفه حقوق عمومی توسط انتشارات خانه اندیشمندان علوم انسانی به چاپ رسید.

شرح ماده به ماده قانون شوراي حل اختلاف مصوب 94

انتشارات جنگل کتاب شرح ماده به ماده قانون شوراي حل اختلاف مصوب 94 را منتشر کرد  

تعارض قوانين در تجارت بين المللي

انتشارات جنگل کتاب تعارض قوانين در تجارت بين المللي نوشته مرتضی نصیری را به چاپ رساند

شهرداري ها در آيينه ي آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري ج5

انتشارات جنگل در سال جدید جلد پنجم کتاب شهرداري ها در آيينه ي آراي هيات عمومي را منتشر کرد

قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی

این کتاب توسط روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به چاپ رسیده است.  

کلیات حقوق

انتشارات راز نهان این کتاب را برای دانشجویان حسابداری، بازرگانی و مدیریت شامل سرفصل‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به چاپ رسانده است

محیط‌زیست در اسلام و حقوق بین‌الملل

انتشاارات جامعه شناسان کتاب محیط‌زیست در اسلام و حقوق بین‌الملل را منتشر کرد

حقوق اساسی قراردادها در نظام حقوقی کامن لاو

این کتاب به صورت دو زبانه ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری، پیام نور، آزاد و سراسری منتشر شده است.

درآمدی بر تاریخ کانون وکلای دادگستری از آغاز تا ۱۳۷۶

کتاب «درآمدی بر تاریخ کانون وکلای دادگستری از آغاز تا ۱۳۷۶» نوشته عبدالرضا دیوسالار توسط انتشارات مسافر منتشر شد.

زبان‌شناسی حقوقی: تحلیل گفتمان حقوقی

این کتاب، مجموعه مقالات دومین همایش ملی زبان‌شناسی حقوقی است که توسط انجمن زبان شناسی ایران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار گردید

قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 70 (آیا این تعیین تکلیف است یا تشدید تکلیف؟)

انتشارات نایاب کتاب قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها، تآلیف علیرضا صفری، یعقوب دادروان نوجه ده سادات و سمیه عبادی به چاپ رساند

نگاهی نو به حقوق خانواده

نشر موج اندیشه کتاب نگاهی نو به حقوق خانواده نوشته عبدالحسین محمودی را به چاپ رساند

قوانین و مقررات طرح‌ها و پروژه‌های عمران روستایی

اشتیاق نور کتاب قوانین و مقررات طرح‌ها و پروژه‌های عمران روستایی تألیف سید عارف موسوی را به چاپ رساند

درسنامه متون حقوقی (واژگان کاربردی به همراه جمله‌های کوتاه)

انتشارات شریف کتاب درسنامه متون حقوقی (واژگان کاربردی به همراه جمله‌های کوتاه) نوشته دکتر سید روح الله قاسم زاده را به چاپ رساند.

دوره تفسیری حقوق مدنی

انتشارات شریف شش جلد از کتاب دوره تفسیری حقوق مدنی تألیف مهدی صیادی را به چاپ رساند

8 عنوان کتاب جدید توسط مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه به چاپ رسید

چهار عنوان کتاب جدید و چهار مجموعه از نشست های علمی، مطالعات تطبیقی و گزارش پژوهشی توسط مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه جهت استفاده قضات، حقوقدانان و جامعه علمی کشور منتشر شد.

رسیدگی به جنایت تجاوز در دیوان کیفری بین‌المللی

انتشارات نگاه بینه کتاب رسیدگی به جنایت تجاوز در دیوان کیفری بین‌المللی نوشته دکتر عبدالمجید سودمندی با مقدمه دکتر محمد جواد شریعت باقری را به چاپ رساند.

کنوانسیون‌های ژنو در مورد چک‌ها (ژنو - 1931)

انتشارات چتر دانش کتاب کنوانسیون‌های ژنو در مورد چک‌ها (ژنو - 1931)، نوشته محمود رمضانی را به چاپ رساند.

نکات مهم حقوق جزای کاربردی

کتاب نکات مهم حقوق جزای کاربردی تألیف داود نقلی توسط کتاب آوا چاپ رسید

مجموعه معاهدات بین‌المللی حقوق بشر (میثاق‌ها و کنوانسیونهای پایه)

کتاب مجموعه معاهدات بین‌المللی حقوق بشر (میثاق‌ها و کنوانسیونهای پایه) توسط انتشارات مجد به چاپ رسید.

مجموعه توافق‌های حقوقی تشریفاتی چند جانبه حقوق جنگ

کتاب مجموعه توافق‌های حقوقی تشریفاتی چند جانبه حقوق جنگ توسط معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری، به چاپ رسید

حقوق و قوانین روستایی در گذر زمان

انتشارات ماهواره کتاب حقوق و قوانین روستایی در گذر زمان نوشته نصرالله فلاح تبار به چاپ رساند.

درآمدی بر حقوق مخاصمات مسلحانه

انتشارات مجد کتاب درآمدی بر حقوق مخاصمات مسلحانه ترجمه دکتر سید حسام الدین لسانی را به چاپ رساند.

نشست های قضایی دادگستری استان فارس

انتشارات مجد جلد سوم کتاب نشست های قضایی دادگستری استان فارس تدوین علی القاصی مهر و ارسلان اشرافی را به چاپ رساند.

حقوق اساسی و تشکیلات نظام جمهوری اسلامی ایران

انتشارات مجد کتاب حقوق اساسی و تشکیلات نظام جمهوری اسلامی ایران نوشته دکتر علیرضا داداش زاده را چاپ کرد.

فصنامه مطالعات حقوق عمومی

دوره 45، شماره 4، زمستان 1394

ترمینولوژی حقوق جزای اختصاصی معرب براساس قانون جدید مجازات اسلامی

کتاب ترمینولوژی حقوق جزای اختصاصی معرب براساس قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 نوشته یحیی پیری و علیرضا شکر بیگی توسط انتشارات کتاب آوا به چاپ رسید

ترجمه مکاتبات و اسناد 1

کتاب ترجمه مکاتبات و اسناد 1 نوشته زهرا گلشاهی توسط انتشارات جاودانه، جنگل به چاپ رسید.

حقوق كنسولي

کتاب حقوق كنسولي نوشته منصور وفایی توسط انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد به چاپ رسید.

مطالعات فقه و حقوق اسلامی

سال هفتم، شماره 13، زمستان 1394

حقوق اساسی تطبیقی

کتاب حقوق اساسی تطبیقی تألیف بیژن عباسی توسط انتشارات دادگستر به چاپ رسید  

مطالعات حقوق تطبيقي

سال ششم، شماره 2، پاييز و زمستان 1394

فقه و حقوق اسلامی

سال يازدهم، شماره 4 (پياپي 41)، پاييز  1394 

آب و حقوق بشر

کتاب آب و حقوق بشر: حق دسترسی بشر به آب ابعاد حقوقی و سیاسی نوشته سلمان م.ا سلمان و شیوان مک‌اینرنی-لنکفورد ترجمه حسن اسدی‌زیدآبادی منتشر شد

فقه و حقوق

سال دوازدهم، شماره 44، بهار 1394

دیدگاه های حقوق قضایی

دوره ۲۰، شماره ۶۹، بهار ۱۳۹۴

دانش حقوق مدنی

بهار و تابستان 1394 - شماره 7

پژوهش های حقوق تطبیقی

تابستان 1394، دوره 19، شماره 2

پژوهشنامه حقوق کیفری

بهار و تابستان 1394 - سال ششم - شماره 1

پژوهش حقوق کیفری

سال سوم، شماره 11، تابستان 1394

فصلنامه پژوهش حقوق عمومی

سال هفدهم، شماره 48، پاييز 1394

فصلنامه حقوق خصوصی

سال چهارم، شماره 12، پاييز 1394

آموزه های حقوق کیفری

شماره 9، بهار و تابستان 1394

انتشار جلد اول کتاب

انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان جلد اول از مجموعه کتاب های " اصول قانون اساسی در پرتو نظارت شورای نگهبان" را منتشر کرد.