تازه‌های نشر حقوقی
تازه‌های نشر حقوقی
جدیدترین اخبار تازه‌های نشر حقوقی
20 آبان 1398

نگاهی به سازمان‌های بین‌المللی (رویکردهای حقوق سیاسی)

تازه‌های نشر حقوقی

 انتشارات مجد منتشرکرد .  

مسئولیت کیفری ربات ها

 انتشارات میزان   منتشر کرد .  

قانون اساسي قانون مدني

 انتشارات دوران  منتشرکرد .  

راهنمای نگارش داوری

. انتشارات جنگل جاودانه منتشر کرد .   

حقوق كاداستر (ثبت نوين)

 انتشارات گنج دانش  منتشر کرد .  

رونمایی و بررسی جلدهای دوم و سوم کتاب آیین دادرسی مدنی

انجمن حقوق شناسی ، خانه اندیشمندان علوم انسانی ، انجمن علمی آیین دادرسی مدنی و انتشارات کتابخانه گنج دانش برگزار می نماید . 

گنجینه انگلیسی فقه و اصول و حقوق اسلامی

 انتشارات جنگل جاودانه منتشر کرد .  

جرم و ریسک

 انتشارات جنگل جاودانه منتشر کرد .  

محشی آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت

 انتشارات جنگل جاودانه منتشر کرد .    

بررسی صلاحیت محاکم کیفری در رسیدگی به دعاوی خصوصی (مدنی)

 انتشارات جنگل جاودانه منتشر کرد .