تازه‌های نشر حقوقی
تازه‌های نشر حقوقی
جدیدترین اخبار تازه‌های نشر حقوقی
20 مهر 1399

Dirty Money

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات Oxford منتشر کرد.

Dirty Money

مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا جلد 1

انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد.

مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا  جلد 1

تخریب کیفری در حقوق ایران و کشورهای اسلامی (مصر, عراق, سوریه و کویت)

انتشارات  مجمع علمی و فزهنگی مجد منتشر کرد.

تخریب کیفری در حقوق ایران و کشورهای اسلامی (مصر, عراق, سوریه و کویت)

Employment Law

انتشارات  Pearson منتشر کرد . 

Employment Law

مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا

مجمع علمی و فزهنگی مجد منتشر کرد . 

مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا

Intelligence Sharing,Transnational Organized Crime and Multinational Peacekeeping

 انتشارات palgrave macmillan منتشر کرد

Intelligence Sharing,Transnational Organized Crime and Multinational Peacekeeping

پیشگیری از جرم در سیاست جنایی ایران

انتشارات مجمع علمی و فزهنگی مجد منتشر کرد . 

پیشگیری از جرم در سیاست جنایی ایران

Law, Politics and the Limits of Prosecuting mass atrocity

 انتشارات palgrave macmillan منتشر کرد . 

Law, Politics and the Limits of Prosecuting mass atrocity

 مجموعه قوانین کاربردی حاکم بر صادرات و واردات و امور گمرکی

انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد . 

 مجموعه قوانین کاربردی حاکم بر صادرات و واردات و امور گمرکی

The Palgrave Handbook of Criminology and the Global South

 انتشارات palgrave macmillan منتشر کرد .

The Palgrave Handbook of Criminology and the Global South