تازه‌های نشر حقوقی
تازه‌های نشر حقوقی
جدیدترین اخبار تازه‌های نشر حقوقی
7 خرداد 1399

نظریه «حق» و «حکم» و اعمال آن بر خیارات ، در فقه و حقوق ایران

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد .

مجموعه کامل آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور «جزایی»

 انتشارات مجمع علمی فرهنگی مجد منتشر کرد .  

مجموعه کامل قوانین و مقررات پزشکی، دارویی و بهداشتی

 انتشارات مجمع علمی وفرهنگی مجد منتشر کرد .  

Interviewing Elites, Experts and the Powerful in Criminology

انتشارات palgrave macmillan منتشر کرد .

The Fascination with Violence in Contemporary Society

انتشارات palgrave macmillan منتشر کرد . 

International Humanitarian Law and Non-State Actors

انتشارات  spring منتشر کرد . 

نظام شناسایی اموال با تکیه بر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394

انتشارات جنگل جاودانه  منتشر کرد.   

روایت هایی از تلخ و شیرین وکالت

انتشارات جنگل جاودانه  منتشر کرد.   

روانشناسی قضایی

انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد.   

حقوق جزای اسلامی و تحولات زمان

انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد.   

Language Rights and the Law in the European Union

انتشارات palgrave macmillan برگزار می نماید .