تازه‌های نشر حقوقی
تازه‌های نشر حقوقی
جدیدترین اخبار تازه‌های نشر حقوقی
1 بهمن 1398

مشارکت مدنی بانک جهت تسویه تسهیلات سابق

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات بنیاد حقوقی میزان منتشر کرد.  

آثار حقوقی قراردادهای پیمانکاری دولتی آثار عام و خاص

انتشارات کتاب آوا  منتشر کرد.  

راهنمای جامع آیین نگارش جلد دوم (احکام جزایی1)

انتشارات کتاب آوا  منتشر کرد.  

راهنمای جامع آیین نگارش احکام دیوان عدالت اداری

انتشارات کتاب آوا  منتشر کرد.  

درآمدی بر حقوق داوری سایبری

انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد.  

حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی

انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد.  

کشف علمی جرایم

انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد.