تازه‌های نشر حقوقی
تازه‌های نشر حقوقی
جدیدترین اخبار تازه‌های نشر حقوقی
18 آذر 1398

بزهکاری و راهبرد های کاربرد پیشگیری از آن

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات بنیاد حقوقی میزان منتشر کرد.   

وکلای جوان بدانند (آیین دادرسی کیفری )

انتشارات دادگستر منتشرکرد .  

پزشکی قانونی

انتشارات دادگستر منتشرکرد .  

دادرسی های فوری ؛ دستور موقت درحقوق ایران و حقوق تطبیقی

انتشارات دادگستر منتشرکرد .  

دادرسی های فوری و رسیدگی های خارج از نوبت

انتشارات دادگستر منتشرکرد .  

حقوق کیفری اراضی ملی شده

انتشارات دادگستر منتشرکرد .  

چهل گفتار حقوقی

انتشارات دادگستر منتشرکرد .  

آیین دادرسی مدنی (جلد اول )

انتشارات دادگستر منتشرکرد .  

حقوق بارداری و زایمان ایمن در ایران و حقوق بین الملل

انتشارات دادگستر منتشرکرد .  

جسارتهایی در جرم شناسی

انتشارات دادگستر منتشرکرد .