تازه‌های نشر حقوقی
تازه‌های نشر حقوقی
جدیدترین اخبار تازه‌های نشر حقوقی
9 مهر 1399

حق دسترسی به وکیل در تحقیقات پلیسی

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد. 

حق دسترسی به وکیل در تحقیقات پلیسی

The Palgrave Handbook of Criminology and the Global South

 انتشارات palgrave macmillan منتشر کرد .

The Palgrave Handbook of Criminology and the Global South

جستاری در حقوق ارتباطات

انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد . 

جستاری در حقوق ارتباطات

MilitarisedResponses toTransnational Organised Crime

 انتشارات palgrave macmillan منتشرکرد. 

MilitarisedResponses toTransnational Organised Crime

روش های کشف علمی جرایم

 انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد . 

روش های کشف علمی جرایم

Conflicting Philosophies and International Trade Law

انتشارات palgrave macmillan  منتشرکرد .

Conflicting Philosophies and International Trade Law

Outsourcing Legal Aid in the Nordic Welfare States

انتشارات palgrave macmillan منتشر کرد.

Outsourcing Legal Aid in the Nordic Welfare States

فلسفه حقوق عمومی یا فلسفه سیاسی حقوق

 انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد .

فلسفه حقوق عمومی یا فلسفه سیاسی حقوق

اخلاق عمومی در حقوق کیفری

انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد.

اخلاق عمومی در حقوق کیفری

Religion and Civil Human Rights in Empirical Perspective Perspective

انتشارات Springer منتشر کرد. 

Religion and Civil Human Rights in Empirical Perspective Perspective

درس نامه حقوق تعهدات

انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد . 

درس نامه حقوق تعهدات