تازه‌های نشر حقوقی
تازه‌های نشر حقوقی
جدیدترین اخبار تازه‌های نشر حقوقی
6 خرداد 1399

The Average Consumer in Confusion-based Disputes in European Trademark

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات springمنتشر کرد . 

EU Internet Law in the Digital Era

انتشارات spring منتشر کرد . 

جرایم آبی در عرصه سیاست جنای ایران

انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد .  

Legitimizing European Criminal Law

انتشارات  spring منتشر کرد . 

حقوق ثبت املاک و اسناد

انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجدمنتشر کرد .  

The Lived Experience of Hate Crime

انتشارات spring  منتشر کرد . 

نوآورری های قانون جدید حمایت خانواده

انتشارات جنگل جاودانه منتشر کرد .  

( book Law School for Everyone (Contracts

انتشاراتTHE GREAT COURSES منتشر کرد . 

Book The End of Law

انتشارات Rowman & Littlefield  International منتشر کرد . 

Book bribery, Fraud,Cheating

انتشارات  Springer منتشر کرد .