تازه‌های نشر حقوقی
تازه‌های نشر حقوقی
جدیدترین اخبار تازه‌های نشر حقوقی
4 بهمن 1398

اهریمن مردمی و هراس های اخلاقی

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات بنیاد حقوقی میزان منتشر کرد.  

کشف علمی جرایم

انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد.  

فلسفه قضاوت ؛ نقش دادرسی در ایجاد قاعده ی حقوقی

انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد.  

نظام حقوق بشر سازمان ملل متحد ؛ از اندیشه تا اجرا

انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد.  

حقوق مدنی «ارث ، وصیت، شفعه »

انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد.  

حمایت از اسرار تجاری (نگاهی تطبیقی وکاربردی )

انتشارات مجتمع علمی و فرهنگی مجد   منتشر کرد.  

حقوق بین الملل حیوانات و حیات وحش

انتشارات مجتمع علمی و فرهنگی مجد   منتشر کرد.

کلاهبرداری و ارکان متشکله آن

انتشارات بنیاد حقوقی میزان  منتشر کرد.  

حقوق اسناد تجاری

انتشارات بنیاد حقوقی میزان  منتشر کرد.  

حقوق مدنی پیشرفته 1 (مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی مراعی )

انتشارات مجتمع علمی وفرهنگی مجد منتشر کرد.  

آفرینش اثر حقوقی با علام اراده

انتشارات مجتمع علمی وفرهنگی مجد منتشر کرد.