تازه‌های نشر حقوقی
تازه‌های نشر حقوقی
جدیدترین اخبار تازه‌های نشر حقوقی
2 مهر 1399

آئین نگارش حقوقی و کلیات عملی علم حقوق

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات جنگل جاودانه منتشر کرد . 

آئین نگارش حقوقی و کلیات عملی علم حقوق

درس نامه حقوق تعهدات

انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد . 

درس نامه حقوق تعهدات

The ‘Contextual Elements’ of the Crime of Genocide

انتشارات ASSER منتشر کرد .

The ‘Contextual Elements’ of the Crime of Genocide

The Prevention of Gross Human Rights Violations Under International Human Rights

انتشارات Springer منتشر کرد

The Prevention of Gross Human Rights Violations Under International Human Rights

Human Rights of Migrants in the 21st Century

انتشارات Routledge منتشر کرد

Human Rights of Migrants in the 21st Century

کمیسیون های شهرداری

انتشارات جنگل جاودانه منتشر کرد. 

کمیسیون های شهرداری

Domestic Violence and Criminal Justice

  انتشارات Routledge منتشر کرد . 

Domestic Violence and Criminal Justice

Transphobic Hate Crime

 انتشارات palgrave macmillan منتشر کرد. 

Transphobic Hate Crime

سیاستگذاری توسعه پایدار در ایران «بایسته ها، راهبردها»

انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد. 

سیاستگذاری توسعه پایدار در ایران «بایسته ها، راهبردها»

حقوق ساختمان

انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشرکرد.   

حقوق ساختمان