تازه‌های نشر حقوقی
تازه‌های نشر حقوقی
جدیدترین اخبار تازه‌های نشر حقوقی
23 آذر 1398

نکات طلایی و نمودار آیین دادرسی مدنی

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات اندیشه ارشد  منتشر کرد.  

دو فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامي منتشر شد

چهاردهمین شماره دو فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامي ویژه بهار و تابستان 95 منتشر شد

کتاب حقوق اعتبارات اسنادی منتشر شد

کتاب حقوق اعتبارات اسنادی نوشته دکتر حسن سلیمانی و مهسا اکبری به چاپ رسید

کتاب دعاوی وقف در رویه دادگاه‌ها منتشر شد

گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش کتاب دعاوی وقف در رویه دادگاه‌ها را گردآوری، تألیف و منتشر کرد

کتاب حقوق جزای آزمونی به چاپ رسید

کتاب حقوق جزای آزمونی تألیف علی حدادی توسط انتشارات دوراندیشان به چاپ رسید

مجله «پژوهشهاي حقوقي» منتشر شد

بیست و نهمین شماره مجله پژوهش های حقوقی در پانزدهمین سال انتشار خود به چاپ رسید

چهار جلد از مجموعه کتاب های تحقیقات قضایی منتشر شد

پژوهشگاه قوه قضاییه جهت دسترسی جامعه حقوقی به مجموعه تحقیقات این پژوهشگاه چهار جلد از مجموعه کتاب های تحقیقات قضایی را منتشر کرد

«فصلنامه پژوهش حقوق خصوصي» منتشر شد

چهاردهمین شماره فصلنامه پژوهش حقوق خصوصي توسط دانشگاه علامه طبابایی به چاپ رسید

کتاب «حقوق بین الملل در جهان معاصر: یک پنجره ، چند نگاه» منتشر شد

کتاب «حقوق بین الملل در جهان معاصر» نوشته دکتر محسن محبی است و توسط انتشارات خرسندی به چاپ رسیده است

کتاب شرحي بر قانون داوري تجاري بين المللي ايران منتشر شد

کتاب شرحي بر قانون داوري تجاري بين المللي ايران نوشته دکتر همايون مافي توسط انتشارات جنگل به چاپ رسید

جلد سوم کتاب پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده منتشر شد

این کتاب توسط گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش تألیف شده است