تازه‌های نشر حقوقی
تازه‌های نشر حقوقی
جدیدترین اخبار تازه‌های نشر حقوقی
17 خرداد 1399

قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد  منتشر کرد .   

حقوق کار

انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد  منتشر کرد .  

قوانین و مقررات منابع طبیعی

انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد  منتشر کرد .  

دائره المعارف حقوقی شوراها

انتشارات جنگل جاودانه منتشر کرد   

Cybercrime Prevention

 انتشارات palgrave macmillan منتشر کرد . 

Law and Development

انتشارات spring منتشر کرد . 

دانستنی های ضروری حقوق

انتشارات جنگل جاودانه منتشرکرد   .  

حقوق بین الملل خصوصی

انتشارات جنگل جاودانه منتشر کرد  .  

ترسیم هسته ای ؛ نگاهی به آینده حقوق بین الملل کیفری هسته ای

انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد .  

Shadows of Doubt

انتشارات HARVARD منتشر کرد .