تازه‌های نشر حقوقی
تازه‌های نشر حقوقی
جدیدترین اخبار تازه‌های نشر حقوقی
24 شهریور 1399

Hegemonic Transformation

تازه‌های نشر حقوقی

انتشارات palgrave macmillan منتشر کرد . 

Hegemonic Transformation

حقوق ساختمان

انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشرکرد.   

حقوق ساختمان

Race, Immigration, and Social Control 

انتشارات palgrave macmillan متنشر کرد 

Race, Immigration, and Social Control 

The Private Sector and Criminal Justice

 انتشارات palgrave macmillan منتشر کرد.

The Private Sector and Criminal Justice

Human Rights and the Care of the Self

 انتشارات Duke University منتشر کرد . 

Human Rights and the Care of the Self

بررسی نقش حقوق مالکیت صنعتی در حمایت از تولید ملی

انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد . 

بررسی نقش حقوق مالکیت صنعتی در حمایت از تولید ملی

مجموعه قوانین و مقررات استارتاپ ها

انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد .

مجموعه قوانین و مقررات استارتاپ ها

Distributive Justice World Trade Law

انتشارات CAMBRIDGE منتشر کرد . 

Distributive Justice World Trade Law

Handbook of Victims and Victimology

انتشارات Routledge منتشر کرد

Handbook of Victims and Victimology