تازه‌های نشر حقوقی
تازه‌های نشر حقوقی

انتشار کتاب تبیین جای گاه قرارهای تامین کیفری و نظارت قضایی

این کتاب تألیف مجتبی باری است و در قطع وزیری در 392 صفحه توسط انتشارات جنگل به چاپ رسیده است

انتشار کتاب تبیین جای گاه قرارهای تامین کیفری  و نظارت قضایی

انتشار کتاب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

این کتاب ترجمه دکتر سید قاسم زمانی و همکاران می باشد و توسط موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش به چاپ رسیده است

انتشار کتاب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

انتشار کتاب «مصدق و حقوق بشر»

کتاب «مصدق و حقوق بشر»  نوشته ی محمدرضا خراطی توسط انتشارات مجد به چاپ رسید

انتشار کتاب «مصدق و حقوق بشر»

«مجله حقوقی بین المللی» منتشر شد

شماره ۵۴ دوفصلنامه علمی – پژوهشی «مجله حقوقی بین المللی» در بهار و تابستان 1395 منتشر شد

«مجله حقوقی بین المللی» منتشر شد

كتاب مبانی حقوق مدنی: اموال و مالکیت منتشر شد

این کتاب تألیف مجتبی جرعه نوش است و توسط انتشارات دادآفرین به چاپ رسیده است

كتاب مبانی حقوق مدنی: اموال و مالکیت منتشر شد

انتشار کتاب دعوای مطالبه خسارت مازاد بر دیه در رویه دادگاه‌ها

این کتاب تألیف توحید زینالی است و توسط  انتشارات چراغ دانش به چاپ رسیده است

انتشار کتاب دعوای مطالبه خسارت مازاد بر دیه در رویه دادگاه‌ها

کتاب حقوق معاملات بین‌المللی منتشر شد

این کتاب مقدمه‌ای بر حقوق تجارت بین‌المللی، قراردادهای بیع بین‌المللی و عدم ایفای تعهدات است

کتاب حقوق معاملات بین‌المللی منتشر شد

انتشار کتاب مسوولیت ناشی از عیب طراحی و ساخت در قراردادهای کلید در دست و EPC

این کتاب نوشته دکتر روح اله صابری است و توسط انتشارات شهر دانش به چاپ رسیده است

انتشار کتاب مسوولیت ناشی از عیب طراحی و ساخت در قراردادهای کلید در دست و  EPC

کتاب کمک حافظه متون حقوقی به چاپ رسید

انتشارات دور اندیشان کتاب کمک حافظه متون حقوقی نوشته امین رضا کوهستانی و حبیب الله حبیبی را به چاپ رساند

کتاب کمک حافظه متون حقوقی به چاپ رسید

صد و شانزدهمین شماره نشریه دادرسی منتشر شد

صد و شانزدهمین شماره نشریه دادرسی، ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی سازمان قضایی نیروهای مسلح منتشر شد

صد و شانزدهمین شماره نشریه دادرسی منتشر شد