تازه‌های نشر حقوقی
تازه‌های نشر حقوقی

ترجمه مکاتبات و اسناد 1

کتاب ترجمه مکاتبات و اسناد 1 نوشته زهرا گلشاهی توسط انتشارات جاودانه، جنگل به چاپ رسید.

ترجمه مکاتبات و اسناد 1

حقوق كنسولي

کتاب حقوق كنسولي نوشته منصور وفایی توسط انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد به چاپ رسید.

حقوق كنسولي

مطالعات فقه و حقوق اسلامی

سال هفتم، شماره 13، زمستان 1394

مطالعات فقه و حقوق اسلامی

حقوق اساسی تطبیقی

کتاب حقوق اساسی تطبیقی تألیف بیژن عباسی توسط انتشارات دادگستر به چاپ رسید  

حقوق اساسی تطبیقی

مطالعات حقوق تطبيقي

سال ششم، شماره 2، پاييز و زمستان 1394

مطالعات حقوق تطبيقي

فقه و حقوق اسلامی

سال يازدهم، شماره 4 (پياپي 41)، پاييز  1394 

فقه و حقوق اسلامی

آب و حقوق بشر

کتاب آب و حقوق بشر: حق دسترسی بشر به آب ابعاد حقوقی و سیاسی نوشته سلمان م.ا سلمان و شیوان مک‌اینرنی-لنکفورد ترجمه حسن اسدی‌زیدآبادی منتشر شد

آب و حقوق بشر

فقه و حقوق

سال دوازدهم، شماره 44، بهار 1394

فقه و حقوق

دیدگاه های حقوق قضایی

دوره ۲۰، شماره ۶۹، بهار ۱۳۹۴

دیدگاه های حقوق قضایی

دانش حقوق مدنی

بهار و تابستان 1394 - شماره 7

دانش حقوق مدنی