همایش‌های حقوقی
همایش‌های حقوقی
جدیدترین اخبار همایش‌های حقوقی
22 مهر 1398

فراخوان مشارکت عمومی در تدوین لایحۀ قانونی حمایت از حیوانات

همایش‌های حقوقی

معاونت حقوقی ریاست جمهوری برگزار می نماید . 

نشست علمی به تعهدات امریکا برابر دستورات موقت دیوان بین المللی دادگستری و استیفای حقوق ملت ایران

کمیسیون حقوق بشر ایران به مناسبت سالگرد صدور دستور موقت دیوان بین المللی دادگستری در مورد دادخواست ایران علیه اقدامات خلاف آمریکا  برگزار می نماید . 

نشست ورود بانوان به ورزشگاه؛شبهات پیرامون تبعیض در حقوق زنان

 انجمن علمی و کانون همیاران فرهنگی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج برگزار می نماید . 

کارگاه آموزش روش اقامه ی دعوای حقوقی و تنظیم دادخواست

انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه الزهرا برگزار می نماید . 

نشست دعاوی طاری و طواری در داوری

تشکل وکلای دهش برگزار می نماید . 

آکادمی علوم جنایی نشست ششم «تحلیل ماده ۶۳۷ قانون تعزیرات ۱۳۷۵ در پرتو رویه عملی محاکم کیفری

 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می نماید . 

نشست ­ آسیب شناسی آموزش حقوق در نظام آموزش عالی ایران

دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس برگزار می نماید . 

سمینار حقوق رسانه مسابقات موت کورت سال 2020دانشگاه آکسفورد انگلستان

دانشگاه آ زاد اسلامی واحد تهران شمال برگزار می نماید . 

علمي با موضوع «اجراي آراء داوري خارجي در ايران»

موسسه حقوقی نیکان دادکام برگزار می نماید .

کارگاه متن خوانی حقوق بشر (به زبان انگلیسی)

دانشگاه امام صادق برگزار می نماید . 

نشست هم نشینی حقوقدانان شاعر و علاقه مند به ادب فارسی

گروه حقوق خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می نماید .