همایش‌های حقوقی
همایش‌های حقوقی
جدیدترین اخبار همایش‌های حقوقی
7 خرداد 1399

پیش‌همایش نهم:«رویکرد عدالت ترمیمی به نهاد وقف»

همایش‌های حقوقی

جامعه المصطفی العالمیه (نمایندگی خراسان) با همکاری : دبیر خانه شهر ترمیمی شهرداری مشهد ، معاونت حقوقی استان قدس رضوی ، دانشگاه علوم رضوی و دبیر خانه سومین همایش بین المللی عدالت ترمیمی دانگاه تربیت مد

همایش «جایگاه حقوق شهروندی»

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال برگزار می کند:

کارگاه علمی_تخصصی «ضمانت اجراهای کیفری و نظام های تعیین کیفر»

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی بندرانزلی برگزار می کند:

نشست تخصصی «اعتبار سند رسمی در تعارض با ادله اثبات دعوی»

انجمن حقوق شناسی و خانه اندیشمندان علوم انسانی با مشارکت کانون سردفتران و دفتر یاران کشور برگزار می کند:

نشست«بررسی حقوق خانواده در دوران هخامنشیان»

انجمن علمی حقوق شهید بهشتی و گروه صلح و دموکراسی ، کرسی حقوق بشر برگزار می کند:

آیین نکوداشت «دکتر سید عزت الله عراقی»

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه نهران با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می کند:

نمایش و تحلیل جرم شناختی فیلم "ابد و یک روز"

انجمن گروه حقوق و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس برگزار می کند:

نشست علمی «تاملی بر جرم شناسی مدرن با رویکرد حقوق جزای عصب شناختی»

کانون جنبش نرم افزاری شاخه دانشگاه علوم قضایی با همکاری معاونت پژوهشی برگزار می کند:

اکران و نقد فیلم «spotlight»

انجمن علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار می کند:

همایش «دوره عالی روان شناسی مشاغل حقوقی»

همایش رایگان آشنایی با دوره عالی روان شناسی مشاغل حقوقی به همت موسسه روان شناسی دانشگاه تهران برگزار می گردد.

کارگاه «بررسی کاربردی نگارش قراردادهای خارجی» در مشهد

انجمن صنفی کارفرمایی تانیر با همکاری موسسه حقوقی بهداد اندیش دادگستر سپید برگزار می کند: