همایش‌های حقوقی
همایش‌های حقوقی
جدیدترین اخبار همایش‌های حقوقی
27 شهریور 1398

رویه دولت کانادا در خصوص مصونیت دولت ایران

همایش‌های حقوقی

شنبه های حقوق بین الملل برگزار می نماید .

نخستین هم سرایی حقوقدانانِ شاعر و علاقه مندان به ادب فارسی

گروه حقوق خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می نماید .

کارگاه آموزشی «آشنایی با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی»

اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی تهران برگزار می نماید .  

کارگاه رژیم مالی زوجین در حقوق فرانسه

معاونت های پژوهشی دانشکده حقوق دانشگاه خوارزمی و دانشگاه شهید بهشتی  برگزار می نماید.

کارگاه کاربردی تامین اجتماعی

 انجمن ایرانی حقوق اداری با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می نماید .

نشست علمی دادرسی بی طرفانه در نظریه و عمل

کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار می نماید .

همایش ظرفیت های توسعه در قانون اساسی با رویکرد توسعه حقوقی

خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می نماید . 

نشست علمی هفتگی (بررسی مرور زمان و آثار آن در مطالبه وجه چک)

کانون وکلای دادگستری استان قزوین برگزار می نماید .

مدرسه تابستانی حقوق بین الملل ۱۳۹۸

موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران و موسسه حقوق بین الملل پارس برگزار می نماید .

همایش «کانونهای وکلا و وکیل دادگستری ،واقعیت های موجود،چالش ها و راهکارها»

کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار می نماید.