همایش‌های حقوقی
همایش‌های حقوقی
جدیدترین اخبار همایش‌های حقوقی
21 آبان 1398

دورۀ آموزشی «آشنایی با مقررات ورشکستگی در نظام حقوقی ایران»

همایش‌های حقوقی

مؤسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق بازرگانی تهران برگزار می نماید . 

نشست سوم رویکرد نظام حقوقی ایران به شفافیت در هزینه های انتخابات همراه با مطالعه تطبیقی

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات با همکاری پژوهشکده مطالعات تطبیقی حقوق برگزار می نماید . 

سیاست جنائی ایران در قبال جرائم اقتصادی آئین دادرسی و فن دفاع

 انجمن ایرانی جرم‌شناسی برگزار می نماید . 

شناخت سازمان های تنظیم گری منطبق با حقوق اداری ایران

انجمن ایرانی حقوق اداری دومین جلسه حقوق اداری به زبان انگلیسی برگزار م نماید . 

نشست علمی با عنوان بررسی جرم شناسی «قتل های خشن»و بررسی چند پرونده قتل با موضوع اعتقاد به مهدورالدم بودن

انجمن علمی دانشجوی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می نماید .

«سمینار و نمایشگاه حقوق جرایم سایبری »

 انجمن آیین دادرسی مدنی ایران و دانشگاه پیام نور استان اصفهان برگزار می نماید . 

آیین نکوداشت معلم سترگ حقوق عمومی استاد سید محمد هاشمی

گروه حقوق خانه اندیشمندان علوم انسانی و انجمن علمی حقوق اساسی برگزار می نماید . 

نشست علمی با موضوع حقوق و تکالیف متولیان و بررسی آیین نامه کیفیت تحقیق

کمیسیون علمی کانون وکلای دادگستری استان قزوین برگزار می نماید .

شهر قانون گریز

 انجمن جرم شناسی شهرستان قدس برگزار می نماید .