همایش‌های حقوقی
همایش‌های حقوقی
جدیدترین اخبار همایش‌های حقوقی
18 آذر 1398

نمايش و نقد و بررسي مستند «قاضي و مرگ»

همایش‌های حقوقی

واحد فناور حقوق و هنربرگزار می نماید .

نشست فساد و رانت

دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی برگزار می نماید . 

نشست علمی فقر و آموزش کودکان نگاهی به تعدات آموزشی دولت در قانون اساسی

پردیس فارابی دانشگاه تهران برگزار می نماید. 

همایش گونه شناسی قتل عمد

انجمن علمی حقوق با همکاری معاونت نیروی انسانی دادگستری کل استان فارس برگزار می نماید . 

نشست تغییرات اقلیمی و صلح

کمیته صلح و محیط زیست انجمن علمی مطالعات صلح ایران با همکاری مرکز صلح و محیط زیست و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی برگزار می نماید . 

ششمین جلسه از سلسله نشست های کاربردی قراردادهای تجاری بین المللی

 کمیسیون امور بین الملل کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار می نماید .

سمینار بین دانشگاهی «کاربرد یافته های جرم شناسی در قلمرو عدالت کیفری

انجمن علمی گروه حقوق دانشگاه گیلان با همکاری انجمن علمی گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس برگزار می نماید . 

همایش«خانه امن، پناه زنان در برابر خشونت»

کمیسیون بانوان کانون وکلای دادگستری اصفهان به مناسبت هفته جهانی منع خشونت علیه زنان برگزار می نماید . 

نشست علمی «نقد لایحه جامع تامین امنیت بانوان در برابر خشونت»

انجمن علمی گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس برگزار می نماید . 

نشست فلسفه مجازات

کانون جنبش نرم‌افزاری برگزار می نماید .