همایش‌های حقوقی
همایش‌های حقوقی
جدیدترین اخبار همایش‌های حقوقی
18 آذر 1398

نمايش و نقد و بررسي مستند «قاضي و مرگ»

همایش‌های حقوقی

واحد فناور حقوق و هنربرگزار می نماید .

دومین کارگاه آموزشی اولین دوره مسابقات کشوری موت کورت قانون مجازات اسلامی با محوریت قتل

موت کورت چتردانش با همکاری دانشگاه های استان اصفهان برگزار می نماید .

نشست علمی :« فراموشی یک اصل»

 انجمن علمی حقوق و کمیته سیاسی انجمن وفاق و توسعه دانشجویان دانشگاه شیراز و انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها

برنامه‌های گروه‌های آموزشی دانشکدۀ حقوق و علوم‌سیاسی

دانشگاه علامه طباطبائی به‌مناسبت هفته پژوهش برگزار می نماید . 

نشست علمی جایگاه استارت آپ ها، در نظام حقوقی ایران

 خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می نماید .

«حقوق توسل به زور در آینه تحولات جدید »

دانشگاه علامه طباطبایی نشست علمی گروه حقوق عمومی و‌ بین الملل دانشگاه علامه به مناسبت هفته پژوهش برگزار می نماید . 

سلسله نشست بازخوانی مبانی موافقان و مخالفان طرح افزایش حداقل سن ازدواج (کودک همسری )

پژوهشکده مطالعات تطبیقی حقوق پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری گروه مطالعات زنان دانشگاه تربیت مدرس و موسسه خانواده اسلامی و تربیت معنوی «خاتم » برگزار می نماید 

آزمون حمایت از کم توانان بر پاییه موازین حقوق بشر

کرسی حقوق بشر ، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید برگزار می نماید . 

نشست بررسی ابعاد علمی ، حقوقی و کیفری قانون حفاظت از خاک مصوب 1398

دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار می نماید  . 

همایش«ملی انرژی حل و فصل اختلافات در صنعت انرژی برق ، نفت ، گاز ، خورشیدی »

موسسه مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران با مشارکت پژوهشگاه نیرو برگزار می نماید . 

«دعوای ابطال رای داور به به سبب تعرض به قوانین موجد حق »

کمیسیون داوری کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار می نماید .