همایش‌های حقوقی
همایش‌های حقوقی
جدیدترین اخبار همایش‌های حقوقی
14 آذر 1398

دعوای ابطال رای داور به سبب تعرض به قوانین موجد حق

همایش‌های حقوقی

کمیسیون «داوری »کانون وکلای دادگستری مرکزبرگزار می نماید . 

حلقه مطالعاتی: « قانون و آزادی در مشروطه »

 انجمن علمی حقوق دانشگاه تهران برگزار می نماید . 

نشست « از برابری فلسفی تا برابری حقوقی »

نشست هفدهم از سلسله نشست های علمی انجمن حقوق اساسی ایران نمایندگی فارس باهمکاری کانون وکلای دادگستری فارس برگزار می نماید .

کارگاره آموزشی « قراردادهای تجاری بین المللی مقدماتی »

پژوهشکده حقوق برگزار می نماید .   

اکران و نقدوبررسیِ فیلم «بدون تاریخ،بدون امضاء »

انجمن علمی حقوق دانشگاه کاشان‌ برگزار می نماید . 

ظرفیت های توسعه در قانون اساسی ؛ بارویکرد توسعه حقوقی: نشست سوم «همه پرسی در بنیان قانون اساسی»

خانه اندیشمندان علوم انسانی و حامیان جامعه مدنی برگزار می نماید .

سخنرانی هفتگی تجاوز جنسی : پیامد های روانشناختی و حقوقی

مرکز روان پزشکی ایران برگزار می نماید . 

سخنرانی و پرسش و پاسخ

 انجمن علمی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان برگزار می نماید .