همایش‌های حقوقی
همایش‌های حقوقی
جدیدترین اخبار همایش‌های حقوقی
24 شهریور 1398

ششمین جلسه مشاغل مجرمانه از منظر جرمشناسی با تاکید بر تکدی گری

همایش‌های حقوقی

انجمن ایرانی جرمشناسی- دفتر البرز برگزار می نماید .

نشست عمومی "منهای فقر " واکاوی حقوق محرومان در پرتو نظام حمایت اجتماعی

کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار می نماید . 

« نشست علمی هفتگی دادرسی خصوصی – اجبار یا اختیار » کانون وکلای دادگستری استان قزوین

کانون وکلای دادگستری استان قزوین برگزار می نماید .

« به مناسبت زاد روز استاد سید قاسم زمانی » گروه حقوق خانه اندیشمندان علوم انسانی

گروه حقوق خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می نماید . 

نشست تروریسم و تجارت مجرمانه، تهدید علیه امنیت منطقه ای

کمیته مطالعات منطقه انجمن علوم سیاسی ایران دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی و خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می نماید .

نشست نقش و تأثیر مسابقات موت کورت در آموزش حقوق

مؤسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران، دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران، مؤسسه حقوق بین‌الملل پارس و مرکز مطالعات حقوق الملل  مدرن (MIS) برگزار می نماید .

فراخوان مقاله برای « یادنامه سید محمد فاطمی قمی »

دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران برگزار می نماید .

« پنجمین جلسه آشنایی با کیفر شناسی نوین » انجمن ایرانی جرمشناسی دفتر البرز

انجمن ایرانی جرمشناسی دفتر البرز برگزار می نماید 

« نشست تحلیل جامعه شناختی پدیده های زن کشی و شوهر کشی »

پژوهشگاه فرهنگ ، هنر و ارتباطات برگزار می نماید