همایش‌های حقوقی
همایش‌های حقوقی
جدیدترین اخبار همایش‌های حقوقی
21 آبان 1398

دورۀ آموزشی «آشنایی با مقررات ورشکستگی در نظام حقوقی ایران»

همایش‌های حقوقی

مؤسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق بازرگانی تهران برگزار می نماید . 

نشست نقد و بررسی «لایحه تجارت با حضور موافقین و منتقدین این لایحه»

پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار می نماید . 

نشست علمی با عنوان «ایران و سازمان ملل متحد در طول ۴۰ سال»

 مدیریت همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه یزد با همکاری گروه حقوق و علوم سیاسی و انجمن های علمی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه یزد«به مناسبت گرامیداشت روز سازمان ملل متحد» برگزار می نماید .

گرامیداشت استاد برجسته حقوق ،قفه و فلسفه دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی

انجمن مفاخر و مشاهیر لنگرود برگزار می نماید. 

نشست تخصصی "ظرفیت‌های قانون اساسی در تحقق نظارت عمومی مبتنی بر اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"

پژوهشکده شورای نگهبان با همکاری انجمن علمی حقوق عمومی دانشگاه قم برگزار می نماید . 

کارگاه آموزشی «نحوهٔ نگارش شرط داوری در قراردادها»

 اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی تهران برگزرا می نماید . 

آیین نکوداشت استاد فقید دکتر کمال الدین هریسی‌نژاد

 انجمن ایرانی حقوق اداری با مشارکت انجمن حقوق اساسی ایران برگزار می نماید . 

جلسه نقد کتاب کلیات حقوق جزا (به قلم دکتر عباس منصور آبادی )

گروه حقوق و جزا دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی برگزار می نماید .