همایش‌های حقوقی
همایش‌های حقوقی
جدیدترین اخبار همایش‌های حقوقی
3 خرداد 1399

فراخوان مقاله برای ارج نامه دکتر حسین مهرپور

همایش‌های حقوقی

خانه اندیشمندان علوم انسانی با همکاری دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار می نماید . 

لغو پیش همایش مفاهیم ترمیمی در بستراندیشه های دینی و فلسفی

دبیرخانه سومین همایش بین‌المللی عدالت ترمیمی دانشگاه تربیت مدرس با همکاری پژوهشکده مطالعات تطبیقی حقوق پژوهشگاه علوم انسانی

لغو نشست تاثیر مشارکت وکلادر اینده نهاد وکالت

تشکل علمی وکلا دادگستری 

لغو نشست «مهاجران و نگاهی دیگر »

انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه شهید بهشتی و انجمن دوستارانکودت پویش 

همایش انتخاباتی جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران (جاودان )

 کانون وکلای دادگستری مرکز  برگزار می نماید . 

کارگاه آموزشی بین المللی حقوق تغییر اقلیم

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار می نماید . 

مراسم رونمایی کتاب «نظریه عمومی نفی دشواری در حقوق اسلامی»

معاونت پژوهشی دانشکده حقوق برگزار می نماید . 

همایش سالانه «تحریم ها و حقوق بین الملل »

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می نماید . 

نشست پنل تخصصی «مهاجران و نگاهی دیگر »

انجمن علمی دانشجویی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و انجمن دوستداران کودکپویش برگزار می نماید .