همایش‌های حقوقی
همایش‌های حقوقی
جدیدترین اخبار همایش‌های حقوقی
18 آذر 1398

نمايش و نقد و بررسي مستند «قاضي و مرگ»

همایش‌های حقوقی

واحد فناور حقوق و هنربرگزار می نماید .

«کارگاه اموزشی نحوه نگارش شرط داوری در قراردادها (2)»

دفتر مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران برگزار می نماید . 

كارگاه آموزشي « تأثير اسناد بين المللي در آرا محاكم داخلی »

گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائمشهر برگزار می نماید . 

دورۀ آموزشی «آشنایی با مقررات ورشکستگی در نظام حقوقی ایران»

مؤسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق بازرگانی تهران برگزار می نماید . 

حلقه مطالعاتی: « قانون و آزادی در مشروطه »

 انجمن علمی حقوق دانشگاه تهران برگزار می نماید . 

نشست « از برابری فلسفی تا برابری حقوقی »

نشست هفدهم از سلسله نشست های علمی انجمن حقوق اساسی ایران نمایندگی فارس باهمکاری کانون وکلای دادگستری فارس برگزار می نماید .

کارگاره آموزشی « قراردادهای تجاری بین المللی مقدماتی »

پژوهشکده حقوق برگزار می نماید .   

اکران و نقدوبررسیِ فیلم «بدون تاریخ،بدون امضاء »

انجمن علمی حقوق دانشگاه کاشان‌ برگزار می نماید . 

ظرفیت های توسعه در قانون اساسی ؛ بارویکرد توسعه حقوقی: نشست سوم «همه پرسی در بنیان قانون اساسی»

خانه اندیشمندان علوم انسانی و حامیان جامعه مدنی برگزار می نماید .